Αύξησε την παραγωγή Μικτών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων η Interlife, φθάνοντας συνολικά στα 37,869 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εισηγμένης ασφαλιστικής, η οποία είχε πάρει και την απόφαση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να διαγράψει τις μετοχές της από τη μη ρυθμιζόμενη Νέα Αγορά του ΧΑΚ.

Η σχέση συμμετοχής στην Παραγωγή Ασφαλίστρων μεταξύ των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 54%/46% (έναντι 57%/43% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2021), με την αύξηση να έρχεται από τον κλάδο Ζημιών.

Τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 11,15% στα 401.148 ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Η αύξηση του συνόλου των εξόδων  οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών αποζημιώσεων κατά 7,78 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από την άρση των περιορισμών που ίσχυαν την αντίστοιχη περίοδο του 2021 εξ αιτίας της πανδημίας, το οποίο επηρέασε το καθαρό αποτέλεσμα επιφέροντας ζημίες 12,57 εκατ. ευρώ μετά φόρων. Η πορεία της εταιρίας είναι σταθερά ανοδική όλη την τελευταία δεκαετία.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here