Η Intelli Solutions αξιολογήθηκε από το έγκυρο περιοδικό “The Executive Headlines” (www.executiveheadlines.com, Silicon Valley, California) ανάμεσα στους 20 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους Digital Technology provides, κυρίως με βάση το προϊόν idboxTM – Digital Customer OnBoarding.

Το συντακτικό συμβούλιο του έγκυρου περιοδικού, σε συνεργασία με μια διακεκριμένη επιτροπή επιλογής αποτελούμενη αναλυτές της βιομηχανίας, πραγματοποίησε μια λεπτομερής αξιολόγηση παρόχων ψηφιακών λύσεων και ενέκρινε τις προεξέχουσες. Η αξιολόγηση έγινε με μια σειρά κριτηρίων σχετικά με την ικανότητα των εταιριών να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες που βοηθούν τη μετάβαση σύγχρονων επιχειρήσεων σε ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το σχετικό αφιέρωμα του περιοδικού: Intelli Group: A Trusted IT Advisor Delivering Quantifiable Benefits for Customers (executiveheadlines.com)