Στα 51,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ για τη χρήση 2018, έναντι 63,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής χρήσης παρουσιάζοντας για άλλη μια χρονιά ισχυρή κερδοφορία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση ανήλθαν για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε 47,7 εκατ. ευρώ έναντι 46,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 72,4 εκατ. ευρώ, έναντι 65,0 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%), κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017, καθώς και των νέων επενδύσεων του 2018.

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 18,2 εκατ. ευρώ έναντι 18,9 εκατ. ευρώ.

Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού 1,0 εκατ. ευρώ, ενώ από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2017 προέκυψε κέρδος ποσού 17,2 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,85 εκατ. ευρώ έναντι 0,99 εκατ. ευρώ (μείωση 14%). Η μείωση αποδίδεται κυρίως στα πολύ χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων, ως αποτέλεσμα τις πολιτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here