Περαιτέρω βελτίωση στην κερδοφορία και τα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών αναμένει η Goldman Sachs, βλέποντας συνέχεια στην άνοδο των μετοχών τους, με την Alpha Bank να πρωταγωνιστεί με περιθώριο ανόδου 43% και τις Εθνική, Πειραιώς και Eurobank να ακολουθούν με 29%, 25% και 15% αντίστοιχα. Ο οίκος κρατάει σταθερή τη σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς, παραμένοντας ουδέτερος στην Eurobank.

Συγκεκριμένα, οι τιμές στόχοι για τις τράπεζες αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Alpha Βank: Τιμή-στόχος 1,7 ευρώ από 1,6 ευρώ
Eurobank: Τιμή-στόχος 1,55 ευρώ από 1,4 ευρώ
Εθνική: Τιμή-στόχος 6,2 ευρώ από 5,4 ευρώ
Πειραιώς: Τιμή-στόχος 2,75 ευρώ από 2,2 ευρώ

Για την Alpha Bank, η Goldman Sachs αναμένει απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 11% το 2024 που, δεδομένης της αποτίμησης μόλις 0,4x επί των ιδίων κεφαλαίων, συνεπάγεται ένα «κενό» 35% σε σχέση με τη Εθνική και την Eurobank, τα θεμελιώδη και τις αποτιμήσεις των οποίων αναμένεται να προσεγγίσει άμεσα.

Κινητήριος μοχλός της κερδοφορίας των τραπεζών είναι τα υψηλότερα επιτόκια καθώς η αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένεται να προσθέσει 70 μ.β. στα επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζών.

Επιπρόσθετα, η Goldman Sachs κάνει ειδική μνεία στη σχετική επενδυτική ασφάλεια που παρέχουν οι ελληνικές τράπεζες στον τρέχον περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας και επαναλαμβανόμενων τραπεζικών αστοχιών, χάρη στα ισχυρά αποθέματα ρευστότητας αλλά και τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζουν τα εμπορικά ακίνητα, περιοχές που έχουν αποδειχθεί προσφάτως προβληματικές σε Ευρώπη και Αμερική. Τέλος, ο αμερικανικός οίκος επικροτεί τη μεγάλη πρόοδο που έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες τόσο σε επίπεδο εποπτικών κεφαλαίων όσο και στη μείωση των προβληματικών δανείων.