Για πρώτη φορά με τις εγγυητικές επιστολές αλλάζει ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο οποίος από αιτούμενος γίνεται ο προσφέρων.

της Ελενας Ερμείδου

Εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας μπορεί να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ανταποκριθούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την πιστοδοτική της ικανότητα με την ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds), σύμφωνα με τον Γιώργο Καραβία – Karavias Underwriting Agency.

Η ασφάλιση εγγυήσεων προσθέτει ο Γιώργος Καραβίας αποτελεί συν τοις άλλοις ένα πολυεργαλείο και για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, για να αυξήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και το εισόδημα της.

Στην Ελλάδα, τονίζει στο ΙW o Γιώργος Καραβίας η έκδοση εγγυητικών επιστολών γινόταν κυρίως από τις τράπεζες πριν αλλάξει η νομοθεσία, βάσει της οποίας μπορούν να χορηγούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εγγυητικές επιστολές, ενώ  οι εγγυητικές επιστολές που εκδίδει η Karavias δεν δεσμεύουν μετρητά (cash collaterals).

Ειδικότερα η ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds) προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές και δυνατότητα cross selling στο τρέχον πελατολόγιο. Πρόκειται για μία τριμερή συμφωνία, όπου η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια και συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει στον δικαιούχο.

Τα οφέλη

Μπορεί να εγγραφεί ως έξοδο στην επιχείρηση, ενώ το ποσό της εγγύησης δεν επιβαρύνει και τον ισολογισμό της επιχείρησης. Είναι πιο άμεση διαδικασία σε σχέση με την τραπεζική, και συχνά έχει μειωμένες απαιτήσεις collaterals. Ο επιχειρηματίας αποφεύγει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων ή και την μείωση ορίων τραπεζικού δανεισμού.

Τα είδη των ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών

Σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδίδονται, εκτός από τα πιστοληπτικά και χρηματοοικονομικά (τράπεζες) ιδρύματα και από ασφαλιστικές εταιρείες. Καλύπτουν όλα τα είδη των εγγυητικών επιστολών δηλαδή συμμετοχής, ανάληψης / προκαταβολών, καλής εκτέλεσης, συντήρησης / καλής λειτουργίας, καλής πληρωμής, ενώ καταργούν το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη-τράπεζας.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here