Εκπροσωπώντας το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και τον πρόεδρό του κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο κ. Γεώργιος Καραβίας, Εκπρόσωπος Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Α.Α.), Μέλος Δ.Σ., Ε.Α.Α. & CEO, Karavias Underwriting Agency μίλησε από το βήμα του 5ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin24.

Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στις δράσεις του ΕΕΑ για την ανάδειξη των ευκαιριών και κινήτρων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη επενδύσεων, μικρών και μεγάλων.

“Και φυσικά στηρίζουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη χώρα. Μεσα απ΄την τεχνογνωσία μας καταθέσαμε προτάσεις για θέματα τπου αφορούν το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς”

Σχετικά με τα ΤΕΑ, είπε ότι “αποτελούν πεδίο ευρείας εξειδίκευσης έναν νέο τομέα υψηλών απαιτήσεων διαχείρισης και εφαρμογής αυστηρών κανόνων”.

Παρ΄όλο που έχει νομοθετηθεί από 2002 το ΤΕΑ είναι ακόμα στην αρχή του, είπε ο κ. Καραβίας και πρόσθεσε την εκτίμησή του πως “η ανάπτυξη των ΤΕΑ είναι μονόδρομος, εάν οι συνταξιούχοι θέλουν να εξασφαλίσουν το οικονομικό τους μέλλον”.

Ζήτησε δε, να υπάρχει σύμπλευση “όλων και για τον συντονισμό αποφάσεων και ενεργριών προκειμένου να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος”.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, είπε ότι “Το 30% εργαζομένων στην ΕΕ είναι ενταγμένο σε κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής ασφάλισης . Πρόκειται για μια αλλαγή στην ΕΕ από την οποία δεν μπορεί να απέχει η Ελλάδα”.

Το ΤΕΑ, είπε ο κ. Καραβίας, οδηγεί τις αποταμιεύσεις σε μακροπρόθεσμε επενδύσεις πράσινες και βιώσιμες, δημιουργεί υπόβαθρο στη βιωσιμότητα στην αγορά συντάξεων Σε όλη αυτή την εξέλιξη και ο θεσμος της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να έχει ρόλο αυτόνομο και συμπληρωματικό”.

©Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι