Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ελληνικών και ξένων, κατέλαβε το 2022 η Πειραιώς ΑΕΠΕY για τέταρτη συνεχή χρονιά, με μερίδιο που υπερέβη το 23%.

Οπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ Κωνσταντίνος Ξένος,

  • «η εταιρεία ηγείται της αγοράς σταθερά από το 2019 και ενισχύει κάθε χρόνο το μερίδιό της, παραμένοντας η βασική επιλογή των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις συναλλαγές τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Το 2022 έκλεισε για την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με συναλλαγές ύψους 8,36 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 23,21%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities με μερίδιο αγοράς 16,91% και συναλλαγές ύψους 6,09 δισ. ευρώ και στην τρίτη θέση η Euroxx Χρηματιστηριακή με μερίδιο 12,72% και αθροιστική αξία συναλλαγών ύψους 4,58 δισ. ευρώ.

Το μερίδιο αγοράς της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ διαμορφώθηκε σε 17,13% το 2019 και σε 18,85% το 2020, ενώ ενισχύθηκε στο 20,16% το 2021 και έφθασε το 23,21% το 2022, διατηρώντας συνεχώς την πρώτη θέση.

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρέχει στους ιδιώτες πελάτες της τη δυνατότητα συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μεγάλο εύρος επενδυτικών προϊόντων, όπως μετοχές, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, παράγωγα προϊόντα, ETFs, καλύπτοντας τις ανάγκες τους ανάλογα με το προφίλ του κάθε επενδυτή.

Παρέχει επίσης συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα στελέχη, καθώς και υπηρεσίες θεματοφυλακής και λογαριασμών περιθωρίου (margin accounts)