Περισσότεροι από 160.000 Έλληνες εργαζόμενοι αναζητούν επιπλέον ασφαλιστική προστασία από τον 2ο Πυλώνα του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Μόλις χθες αδειοδοτήθηκε ακόμη ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.»

Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το ΤΕΑ ΔΑΑ που ιδρύεται με πρωτοβουλία της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.  αποσκοπεί στην παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και ενδεικτικά των κινδύνων γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ατυχήματος και ασθένειας.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστώνται στο ΤΕΑ ΔΑΑ ανάλογοι κλάδοι που έχουν λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ ΔΑΑ υπάγεται το απασχολούμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής προσωπικό της Εργοδότριας Εταιρείας, κατόπιν σχετικής απόφασης αυτής περί ένταξης και απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΑ ΔΑΑ επί της αίτησης εγγραφής.

Η υπαγωγή στο ΤΕΑ ΔΑΑ είναι προαιρετική και δεν εξαρτάται ούτε συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του ασφαλισμένου σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here