Καθαρά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία Galaxy Cosmos Mezz Plc για το πρώτο εξάμηνο του 2023.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία, τα έσοδά της ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβολές από την εκτίμηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται πως η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 46,3% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Alpha Services and Holdings SA στην Εταιρεία (“Ομολογίες”) στις 14 Ιουλίου 2022 με αξία €22.495.540.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ