Θετικό το μήνυμα που στέλνει ο διεθνής οίκος όσον αφορά τον όγκο των δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Σύμφωνα με τον Fitch, είναι επαρκής για να στηρίξει την αναπλήρωση των χαρτοφυλακίων εξασφαλίσεων. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στην ανάλυσή του, τα επίπεδα υπερεξασφάλισης (overcollateralisation) τα οποία διατηρούν οι εκδότες ελληνικών καλυμμένων ομολογιών μέσω συμβατικών υποχρεώσεων ή δημόσιων ανακοινώσεων είναι βιώσιμα. Επιπρόσθετα, οι εκδότες τηρούν το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο υπερεξασφάλισης με την εφαρμογή ενός καθορισμένου πολλαπλασιαστή ή ποσοστού ενεργητικού (asset percentage) στην ονομαστική αξία των καλυμμένων στοιχείων ενεργητικού. Το ποσοστό για τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα είναι αρκετά κάτω από το ανώτατο νόμιμο όριο του 95%. Οι συμβατικές δεσμεύσεις για το δεύτερο πρόγραμμα καλυμμένων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς είναι 80%, ενώ η Alpha Bank δεσμεύεται να διατηρήσει ένα ποσοστό 87% για το πρόγραμμα της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here