Το παλιό, αρχικό σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιταλικών Σιδηροδρόμων για την Hellenic Train, προέβλεπε ότι ο οργανισμός FS θα πραγματοποιούσε επενδύσεις της τάξης των 600 εκατ. Ευρώ για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

 Τελικά έγιναν πολλά, οι επενδύσεις που προβλέπει ο σημερινός νόμος είναι πολύ μικρότερες.

  • Ο φάκελος που πήρε μαζί του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Μελόνι, προβλέπει σημαντική αναβάθμιση του ρόλου και των ευθυνών που θα αναλάβει η Hellenic Train για την αναβάθμιση του δικτύου, των σταθμών και των αποθηκών, με παράλληλη υποχρέωση πραγματοποίησης πολύ μεγάλων επενδύσεων που θα πλησιάζουν το 1 δις Ευρώ