Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (ΠΤΕ) αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων ύψους 540 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ το 2020 για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Το Ταμείο έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν στο ήμισυ σχεδόν του στόχου του για το 2021.

Μετά την άδεια που έλαβε στο πλαίσιο της διαδικασίας της ΕΕ για την κοινοποίηση των κρατικών ενισχύσεων τον Δεκέμβριο του 2020, το Ταμείο έχει εγκρίνει 11,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας COVID-19. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το ήμισυ περίπου του στόχου του για το 2021.

Το ΠΤΕ κινητοποιεί πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, και οι πρωτοβουλίες τις οποίες έχει στηρίξει μέχρι σήμερα αναμένεται να αποδεσμεύσουν χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 93,9 δισ. ευρώ για την οικονομία της ΕΕ. Από τις χρηματοδοτήσεις που έχει εγκρίνει το ΠΤΕ, 2,1 δισ. ευρώ υπογράφηκαν στο τέλος Απριλίου. Έτσι, οι πόροι του Ταμείου φθάνουν ήδη στις επιχειρήσεις της ΕΕ.

  • «Ο Όμιλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ήταν από τους πρώτους που κινήθηκαν για να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19. Βασική μας μέριμνα με το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων είναι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις της ΕΕ και να τους προσφέρουμε τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την πανδημία» δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer.
  • «Τα ποσά αυτά αποδεικνύουν ότι η απάντηση της Ευρώπης αλλάζει πραγματικά τα δεδομένα σε χρόνο ρεκόρ. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις έρχονται να προστεθούν στα υπόλοιπα ποσά που έχει ήδη χορηγήσει ο Όμιλος ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης θεραπειών και εμβολίων, χάρη στα οποία βλέπουμε σήμερα φως στο τούνελ της πανδημίας COVID-19», πρόσθεσε ο κ. Hoyer.

Με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν, οι οποίες αφορούν σχεδόν και τις 22 συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ και συμπεριλαμβάνουν μεγάλες συναλλαγές με τις NordeaRaiffeisen και Banca March, το ΠΤΕ αναμένεται να κινητοποιήσει εντός του 2021 έως το οκταπλάσιο σχεδόν των πόρων του, ύψους 24,4 δισ. ευρώ.

Η ζήτηση για χρηματοδότηση από το ΠΤΕ είναι μεγάλη και με τις περαιτέρω εγκρίσεις και υπογραφές αναμένεται ότι το Ταμείο θα υπερβεί γρήγορα το 50% του στόχου του, έως τις αρχές του καλοκαιριού.

«Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ΜΜΕ χρειάζονται χρηματοδότηση και τη χρειάζονται τώρα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΕ κ. Dario Scannapieco.

  • “Καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διοχετεύσουμε πρωτοφανείς ποσότητες πόρων στις αγορές. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο κινητοποιήσαμε σχεδόν 94 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 50% του στόχου του Ταμείου, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι επιχειρηματίες της ΕΕ θα έχουν τη στήριξη που χρειάζονται».

 

Το ΠΤΕ συστάθηκε από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα κράτη μέλη της ΕΕ ως ασπίδα προστασίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί δριμύτατα από την κρίση COVID-19.

Χάρη στις εγγυήσεις του ΠΤΕ, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν κίνητρο να δανείζουν στις επιχειρήσεις περισσότερα κεφάλαια και υπό καλύτερους όρους, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε άμεση και συμφέρουσα χρηματοδότηση, ώστε να υπερβούν τις οικονομικές δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία COVID-19.

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε βιώσιμες επενδύσεις, με απώτερο σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύρια αποστολή του είναι να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαίων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε αυτόν τον τομέα της αγοράς. Με τη δραστηριότητά του αυτή, το ΕΤαΕ προάγει τους στόχους της ΕΕ που αφορούν τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης.

Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (ΠΤΕ) συστάθηκε από τον Όμιλο ΕΤΕπ με εισφορές των κρατών μελών της ΕΕ για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης COVID-19. Χρησιμοποιώντας σχεδόν 25 δισ. ευρώ ως εγγυήσεις, το ΠΤΕ δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ και στο ΕΤαΕ να παρέχουν γρήγορα δάνεια, εγγυήσεις, τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση (ABS), ίδια κεφάλαια και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ΠΤΕ αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποσκοπούν να στηρίξουν με συνολικό ποσό 540 δισ. ευρώ τους τομείς της οικονομίας της ΕΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Στόχος του ΠΤΕ είναι να διασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ που διαθέτουν βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα για να υπερβούν τις αντιξοότητες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, και ότι οι υγιείς επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here