του Βάιου Κρόκου

Τα καλύτερα αποτελέσματα από ιδρύσεως της εταιρείας, εν μέσω των δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η εταιρία, κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Πίστη. Μεγέθη για τα οποία είναι υπηρήφανοι όλοι οι συντελεστές και η διοίκηση, ενώ αποτελούν ισχυρό πρόκριμα για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Αυτό επεσήμανε κατά τον αρχικό χαιρετισμό του ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος ο οποίος έκανε λόγο για συστράτευση όλων στην Εταιρία ώστε να ξεπερασθεί κάθε εμπόδιο.

Σημαντικά στοιχεία από τα αποτελέσματα του Ομίλου αποτελούν μεταξύ άλλων, η αύξηση 10,6% στα προ φόρων κέρδη, η άνοδος κατά 5,1% στα συνολικά έσοδα (ανήλθαν στα 236,8 εκ. ευρώ) όπως επίσης και η ενίσχυση του Δείκτη Φερεγγυότητα κατά 10,6% στο 174,6%

Άξιο αναφοράς επίσης το γεγονός ότι Ενεργητικό ξεπερνά πλέον τα 500 εκ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα η Εταιρία αυξάνει το μερίδιο αγοράς που κατέχει στο 5,7% έναντι 5,2% προηγουμένως. Τέλος, αναμένεται να διανείμει μέρισμα 0,30 ευρώ/μετοχή (περίπου 8 εκατ. ευρώ) έναντι 0,24 ευρώ/μετοχή το 2019.

“Υπηρετούμε έναν οργανισμό που παράγει συνεχώς ευχάριστα αποτελέσματα. Επιδόσεις ζηλευτές για την Εταιρία, αν αναλογιστεί κανείς την συρρίκνωση της αγοράς γενικότερα”, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης παρουσιάζοντας αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Στο ίδιο πνεύμα και ο πρόεδρος του δ.σ κ. Νικόλαος Χαλκίοπουλος ο οποίος μίλησε για τις άμεσες προσαρμογές που επέδειξε ο Όμιλος για τις ανάγκες των συνεργατών και των ασφαλισμένων τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το προϊόν των προϊόντων είναι το “service”.

Αναφορικά με τον κλάδο Αυτοκινήτου, σταθερή πολιτική της Εταιρίας, όπως εξήγησε ο κ. Χαλκίοπουλος είναι η “Επάρκεια των ασφαλίστρων (να μην γεννά ζημιές εν τη γεννέσει), προβλέποντας πως θα υπάρξουν αναπροσαρμογές προς τα πάνω μετά την λήξη του lockdown στην ασφαλιστική αγορά.

Μιλώντας για το κομμάτι της Υγείας, σήμερα τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα χαμηλά και αποτελούν ευκαιρία για τους πολίτες και τους ασφαλισμένους. σημειώνοντας επίσης πως είναι ανάγκη η Πολιτεία να απαλάξει την αγορά από τον ΦΠΑ στις αποζημιώσεις ή να περιοριστεί ο φόρος στα ασφάλιστρα, δίνοντας έτσι σημαντικά κίνητρα στον κλάδο.

Κατά τις εκτιμήσεις της διοίκησης αναμένεται βελτίωση στην αγορά από το β’ εξάμηνο του έτους και ισχυρότερη ανάκαμψη, κυρίως, από το 2022 συναρτήσει των συνθηκών στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και τις προσπάθειες ανάτασης από τις συνέπειες της πανδημίας.

 

 

Αναλυτικά

Το 2020, αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη μία αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στις μεταβολές του συνόλου των οικονομικών μεγεθών. Η Διοίκηση του Ομίλου παρουσίασε σε ζωντανή Συνέντευξη Τύπου, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη σημαντική άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες για το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, το 2020, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Αύξηση 10,6% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 24,8 εκ. ευρώ, από 22,4 εκ. ευρώ το 2019.
  • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 5,1%, στα 236,8 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 5,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 223,3 εκ. ευρώ από 212,4 εκ. ευρώ το 2019, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (13,5%). Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι τρεις ασφαλιστικοί κλάδοι συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία για το έτος 2020.
  • Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 5,6% στα 511,9 εκ. ευρώ, έναντι 484,6 εκ. ευρώ της χρήσης 2019.
  • Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 8,7% στα 153,6 εκ. ευρώ, έναντι 141,2 εκ. ευρώ την 31/12/2019.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 10,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 174,6%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 412,5 εκ. ευρώ, έναντι 382,1 εκ. ευρώ στα τέλη του 2019.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 3,4% στα 312,9 εκ. ευρώ, έναντι 302,6 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,7%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

Στη Συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2020, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. στις 27/04/2021 τη διανομή μερίσματος, το οποίο μετά και την αφαίρεση των Ιδίων Μετοχών που κατέχει η Εταιρία διαμορφώνεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές του Ομίλου για το τρέχον έτος.

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

«Η χρονιά που διανύσαμε ήταν ιδιαίτερα απαιτητική εξαιτίας της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που πλήττει το σύνολο της κοινωνίας μας και επηρεάζει ασύμμετρα τόσο τη δημόσια υγεία, όσο και την οικονομία.

Από την πρώτη μέρα εμφάνισης του ιού στη χώρα μας σταθήκαμε έμπρακτα δίπλα στην κοινωνία και στην πολιτεία, πράττοντας το χρέος μας ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός και ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη που εισπράττουμε επί 43 συναπτά έτη.

Μέσα σε αυτό το δυσχερές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους Ασφαλισμένους της όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας άνοδο συνολικών εσόδων και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς που εκτιμά ότι κατέχει, στο 5,7% έναντι 5,2% το 2019.

Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών που σημείωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη για άλλη μια χρονιά, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του συνόλου των εργαζομένων και της διοικητικής συνοχής σε κάθε επίπεδο της διοίκησης. Η πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε σε συνδυασμό με το άριστα καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό και με το δυναμικό των πωλήσεων, μας δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας για το μέλλον και κάνουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών μας στόχων».

Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

«Από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα η πανδημία πλήττει την κοινωνία μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη θέτοντας στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της τον άνθρωπο, εφάρμοσε όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ενώ παράλληλα στήριξε ενεργά ευάλωτες κοινωνικές δομές και κρατικούς φορείς.

Μέσα σε ένα δύσκολο και αμφίβολο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος μας κατόρθωσε να αυξήσει τα προ φόρων Κέρδη του κατά 10,6%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα οποία ανήλθαν σε € 24,8 εκ., επηρεασμένα κυρίως από την παροχή νέων και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στο Δίκτυο Πωλήσεων, καθώς και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, επιδρώντας θετικά στα Μικτά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα με άνοδο 6,0%.

Θα παραμείνουμε συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρίας, στηρίζοντας τους Συνεργάτες μας, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στη μεγέθυνση της Εταιρίας, φροντίζοντας ως πρώτο μέλημα για την υγεία τους».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here