του Βάιου Κρόκου

Αυτοί που θα προσαρμοστούν γρήγορα στις σύγχρονες ανάγκες και θα βρουν απαντήσεις στις προκλήσεις που θέτει η εν εξελίξει πανδημία θα είναι “ένα βήμα” μπροστά την επόμενη μέρα. Η πανδημία επιτάγχυνε διαδικασίες, προκαλεί σημαντικές αλλαγές και επαναπροσδιορισμό στόχων, τόσο στην ευρύτερη οικονομία, είτε μιλώντας για την ασφαλιστική αγορά.

Θετικά ήταν τα νέα από πλευράς Ευρωπαϊκής Πίστης σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, σε σχετική συνέντευξη Τύπου. Αλλάζει όμως κάτι όσον αφορά τους στόχους μέχρι το τέλος του έτους; Ποιοι είναι οι οικονομικοί και οι στρατηγικοί στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση για το σύνολο του 2020;

Σε οικονομικό επίπεδο:

-Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Πίστη επιδιώκει να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία της και στοχεύει στην αύξηση της καθαρής παραγωγής με ένα ποσοστό του 5,9%.

-Οριοθετεί ένα ποσοστό κάτω του 19% όσον αφορά τον στόχο πρόσκτησης στον Κλάδο Αυτοκινήτου οριοθετείται κάτω από 19%.

-Ο στόχος κόστους λειτουργίας ως (%) καθαρών ασφαλίστρων είναι να βρίσκεται κάτω του 15%.

-Η επίτευξη στόχου δείκτη Ζημιών στον Κλάδο Αυτοκινήτου κάτω από 60%.

-Η επίτευξη στόχου Δείκτη Ζημιών στους λοιπούς Γενικούς Κλάδους χαμηλότερα του 35%.

-Η επίτευξη στόχου Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Ζωής Ομαδικών κάτω από το 70%.

Πέραν όμως των παραπάνω αριθμών που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και από την τρέχουσα συγκυρία, η Εταιρία επιδιώκει – σε κάθε περίπτωση – να έχει ένα θετικό αποτύπωμα καλύπτωντας στρατηγικούς στόχους. Σύμφωνα με την διοίκηση της Εταιρίας είναι:

-Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της έκτασης των προσφερόμενων υπηρεσιών στον πολίτη – πλάτη.

-Η επιρροή και κατάκτηση καθημερνά μεγαλύτερου μέρους της αγοράς πελατών και της αγοράς εργασίας, με στόχο την κατάκτηση της κορυφαίας θέσης.

-Η συνεχής ανταμοιβή των Μετόχων για την εμπιστοσύνη τους στο προσωπικό του Ομίλου και η μεγιστοποίηση της επένδυσης τους.

-Η δημιουργία μιας κοινωνίας ευχαριστημένων ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ, η ικανοποίηση των οποίων θα πηγάζει από τη συμμετοχή τους στους μηχανισμούς των αποφάσεων και τα αποτελέσματα.

-Η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των οικονομικών και διοικητικών φιλοδοξιών των στελεχών της Εταιρίας.

-Η συνεχής υλοποίηση δράσεων Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης προς την κοινωνία και το περιβάλλον με στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πηγή: insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here