Του Γιάννη Λεοντάρη

Μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες θα λογοδοτούν για τους αλγόριθμούς τους και θα ελέγχουν καλύτερα το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

Το κείμενο που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο με 530 ψήφους υπέρ, 78 κατά και 80 αποχές, θα αποτελέσει τη διαπραγματευτική του εντολή για τις συνομιλίες με τη Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Η πρόταση νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες καθορίζει σαφείς υποχρεώσεις και ευθύνες για τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, και ιδίως για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζει μηχανισμό «ειδοποίησης και δράσης», καθώς και εγγυήσεις για την αφαίρεση παράνομων προϊόντων, υπηρεσιών ή περιεχομένου από το διαδίκτυο. Κάθε φορά που θα λαμβάνουν μια τέτοια ειδοποίηση, οι πάροχοι θα πρέπει να δρουν «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του παράνομου περιεχομένου το οποίο κοινοποιείται και την ανάγκη να ληφθεί επειγόντως δράση».

Στην πρότασή τους, οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν επίσης ισχυρότερες δικλείδες που διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των ειδοποιήσεων θα γίνεται χωρίς αυθαιρεσίες και διακρίσεις και με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών θα πρέπει να εγγυώνται ότι τα προϊόντα που διαθέτουν διαδικτυακά στους καταναλωτές είναι ασφαλή. Για τον σκοπό αυτό η πρόταση του Κοινοβουλίου δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην υποχρέωση να γνωρίζει κανείς τους επιχειρηματικούς πελάτες του.

 

Πρόσθετες υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες

Οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες θα υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις λόγω των ιδιαίτερων κινδύνων που εγκυμονούν όσον αφορά τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

Σε περίπτωση που εγκριθεί, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του επιβλαβούς περιεχομένου (που δεν είναι αναγκαστικά παράνομο σε όλες τις περιπτώσεις) και της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις σχετικά με την υποχρεωτική αξιολόγηση του κινδύνου, τα μέτρα ελάττωσης του κινδύνου, τους ανεξάρτητους ελέγχους και τη διαφάνεια των λεγόμενων «συστημάτων συστάσεων», δηλαδή των αλγόριθμων που καθορίζουν το τί βλέπουν οι χρήστες.

Οι άλλες προτάσεις του νόμου

Το Ευρωκοινοβούλιο εισήγαγε επίσης αρκετές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όσον αφορά:

– στην απαλλαγή των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

– στη στοχευμένη διαφήμιση: το κείμενο προβλέπει τη θέσπιση διαδικασιών για διαφανή πληροφόρηση και την λήψη αποφάσεων έχοντας λάβει γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών για τους αποδέκτες ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιούνται για οικονομικό όφελος.

Η άρνηση συγκατάθεσης δε θα πρέπει να είναι πιο δύσκολη ή χρονοβόρα για τον αποδέκτη από την αντίστοιχη διαδικασία επιβεβαίωσής της. Εάν η συγκατάθεση απορριφθεί ή ανακληθεί, θα πρέπει να παρέχονται στους χρήστες άλλες επιλογές πρόσβασης σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των «επιλογών που βασίζονται σε διαφήμιση χωρίς παρακολούθηση».

 

– στην απαγόρευση των τεχνικών στόχευσης ή προώθησης που χρησιμοποιούν δεδομένα ανηλίκων με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων, καθώς και της στόχευσης ατόμων βάσει ειδικών κατηγοριών δεδομένων που επιτρέπουν τη στόχευση ευάλωτων ομάδων.

 

– στην αποζημίωση: οι αποδέκτες ψηφιακών υπηρεσιών και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν πρέπει να μπορούν να ζητούν αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από πλατφόρμες οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που υπέχουν.

 

– στην απαγόρευση να χρησιμοποιούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες τεχνικές εξαπάτησης ή παρότρυνσης που στόχο έχουν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των χρηστών μέσω «παραπλανητικών τακτικών».

 

– στην ύπαρξη περισσότερων επιλογών σχετικά με την κατάταξη βάσει αλγορίθμων: οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα σύστημα σύστασης περιεχομένου που δεν θα βασίζεται στην κατάρτιση «προφίλ ακροατηρίου».

Περαιτέρω τροπολογίες που εγκρίθηκαν αφορούν στην ανάγκη οι πάροχοι να σέβονται στους όρους και στις προϋποθέσεις τους την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία και την πολυφωνία των Μέσων ενημέρωσης, καθώς και μια νέα διάταξη σχετικά με το δικαίωμα ανώνυμης χρήσης και πληρωμής για ψηφιακές υπηρεσίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here