Η Euroins Insurance Company JSC (Euroins Bulgaria), μέρος του ασφαλιστικού ομίλου της Eurohold – Euroins Insurance Group AD (EIG), αύξησε το κεφάλαιό της κατά 7,7 εκατ. ευρώ (15 εκατ. BGN) προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και την επέκτασή της στις αγορές του εξωτερικού, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και την Πολωνία, τις δύο μεγαλύτερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία εκτός Βουλγαρίας.

Η αύξηση κεφαλαίου έχει ήδη καταβληθεί από  τους μετόχους της Euroins και θα βελτιώσει περαιτέρω τον δείκτη φερεγγυότητας της εταιρείας, σε επίπεδο που καλύπτει πλήρως και ακόμη και υπερκαλύπτει την διάθεση ανάληψης κινδύνου της εταιρείας. “Η αύξηση κεφαλαίου ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση και μας παρέχει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας περισσότερες αξίες στους πελάτες μας όσον αφορά τα ποιοτικά προϊόντα και την εξυπηρέτηση πελατών“, σχολίασε η Joanna Tsoneva, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroins Bulgaria.

Εκτός από τη Βουλγαρία, η Euroins λειτουργεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία παροχής υπηρεσιών  υπό το καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) – στην Ελλάδα, καθώς και υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) στην Πολωνία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Η Euroinsεπέστρεψε πρόσφατα στη Ρουμανική αγορά, προσφέροντας υπηρεσίες ασφάλισης στους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ). Επιπλέον, η EIG δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της στη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ουκρανία και τη Γεωργία.

Το 2022, ο όγκος ασφαλίστρων της Euroins αυξήθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σε περίπου 232 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση προήλθε από τις ισχυρότερες πωλήσεις στους λοιπούς ασφαλιστικούς κλάδους κατά ζημιών (εκτός αστικής ευθύνης οχημάτων), και κυρίως από τον κλάδο της ταξιδιωτικής ασφάλισης, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP) του οποίου διπλασιάστηκαν και συσσώρευσαν σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων. Η ζήτηση για ασφαλίσεις που σχετίζονται με εγγυήσεις έχει επίσης αυξηθεί, σημειώνοντας αύξηση άνω του 50% σε ετήσια βάση λόγω των νέων εργασιών που καταγράφηκαν από το υποκατάστημα της εταιρείας στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο μετά την άρση των περιορισμών COVID-19, η Euroins αύξησε σημαντικά τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρά της από ταξιδιωτική ασφάλιση, ατυχήματα και ιατρικά έξοδα σε όλες τις χώρες που διαθέτει παρουσία. Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων (cargo) έχει τετραπλασιαστεί, ενώ η ασφάλιση περιουσίας έχει αυξηθεί με διψήφιους ρυθμούς.