του Νίκου Κωτσικόπουλου

Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση μέχρι το Σεπτέμβριο για την απόκτηση των μετοχών του ΤΧΣ μετά την έγκριση με μεγάλη πλειοψηφία που έδωσαν οι μέτοχοι της Eurobank οι οποίοι εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εποπτικές εγκρίσεις. Όλα τα θέματα που τέθηκαν στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν επίσης με μεγάλη πλειοψηφία από τους μετόχους.

Η διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση για την αγορά των μετοχών του ΤΧΣ ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η μέγιστη τιμή αγοράς ορίζεται στα 1,90 ευρώ ανά μετοχή και η ελάχιστη τιμή αγοράς στα 1,10 ευρώ, ανά μετοχή.

Με την πρόταση για επαναγορά των μετοχών ξεκινάει η διαδικασία απομετοχοποίησης του ΤΧΣ από τις τράπεζες που σηματοδοτεί την επαναφορά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε συνθήκες κανονικότητας και δημιουργεί ευνοϊκό έδαφος για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και επίσης την αναβάθμιση των τραπεζών.

Η πρόταση της Eurobank προς το ΤΧΣ που θα περιλαμβάνει το ακριβές αντίτιμο για τις μετοχές όσο και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται τον Σεπτέμβριο. Δεν έχει ακόμα αποφασισθεί αν τελικά θα γίνει διαγραφή μετοχών και σε ποιο ποσοστό θα συμβεί αυτό, αν θα δοθούν μετοχές σε στελέχη ως μπόνους ή αν θα γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα.

Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και προβλέπεται σχετικά από το 4ο και σημαντικότερο θέμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, όπου αναφέρεται:

«Μετά την ολοκλήρωση της Επαναγοράς, η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές, που θα αποκτήσει κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της Διοίκησής της ή/και εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν ή/και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου».

Σύμφωνα με όσα είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας πρόκειται για «Συναλλαγή που αποτελεί μια έμμεση ανταμοιβή μετόχων, καθώς μέσω αυτής αυξάνονται τα κέρδη ανά μετοχή».

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.754.969.489 μετοχές επί 3.710.677.508 μετοχών, ήτοι ποσοστό 74,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου.

Όλες οι προτάσεις του ΔΣ εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Επίσης το ΔΣ της τράπεζας συγκροτήθηκε σε σώμα. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 20.7.2023: 

(i) αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:

1. Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

2. Γεώργιος Χρυσικός, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

3. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

5. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

6. Ανδρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

7. Bradley Paul Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

8. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

9. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

10. Αλίκη Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

11. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

12. Cinzia Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

13. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

14. John Arthur Hollows, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

15. Ευθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

(ii) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

2. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

3. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

4. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

5. Eυθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ

Γ. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αποφάσισε στις 20.07.2023 τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της, ως εξής:

1. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος

2. Burkhard Eckes, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

3. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

4. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος

5. Eυθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here