Δημήτρης Μαλλάς

 

Μία σειρά από δράσεις που σχετίζονται με τον τομέα της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νέες διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών και σταθμών βάσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για κάτι που ανέμενε εδώ και πολύ καιρό η τηλεπικοινωνιακή αγορά προκειμένου να γίνει εφικτή η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης των δικτύων επόμενης γενιάς.

Επίσης, κάνει λόγο για τη διαμόρφωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, το οποίο θα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things). Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και περιλαμβάνει κυρίως την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους.

Κυβερνοασφάλεια

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι και η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας με την οποία δημιουργείται για πρώτη φορά μία δομή που θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, το ρόλο της προστασίας των κρίσιμων υποδομών από ψηφιακές απειλές.

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας θα ανήκει οργανωτικά στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , ενώ ο επικεφαλής της θα μπορεί να προέρχεται τόσο από το προσωπικό του υπουργείου όσο και από τα σώματα ασφαλείας, καθώς επίσης και από το χώρο των πανεπιστημίων εφόσον διαθέτει τα σχετικά προσόντα.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει, όπως είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, τη σύσταση επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον ψηφιακό και διοικητικό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Σκοπός της επιτροπής είναι:

  • η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση με τα θέματα και τα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά για η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας,
  • η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος,
  • η δημιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών,
  • ο συντονισμός των δράσεων όλων των αρμόδιων υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που θα προταθούν και εγκριθούν για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως τα παραπάνω προκύψουν και συνδιαμορφωθούν και μέσα από διαβούλευση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων, και
  • η συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Η επιτροπή θα αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς εμπειρογνώμονες  από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης  και των γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης τους.

 Γραφειοκρατία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, το οποίο αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διϋπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, εντάσσεται κάθε πολιτική, ενέργεια, δράση ή πρωτοβουλία οποιουδήποτε δημοσίου φορέα, η οποία αφορά σε ή σχετίζεται με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών, όπως ενδεικτικά:

  • ανασχεδιασμός και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική πράξη,
  • τροποποίηση, προσαρμογή, απλούστευση και εν γένει βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υφιστάμενων ρυθμίσεων ή κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διοικητικής ή νομοθετικής, πριν αυτή ενταχθεί στην Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
  • ψηφιοποίηση των διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων,
  • βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών ή των επιχειρήσεων για κάθε διοικητική διαδικασία ή για υποχρεώσεις πληροφόρησης προς της διοίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόμο ή κανονιστική πράξη, και
  • αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, οι ως άνω δράσεις, υλοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλληλεξαρτώμενα μέρη του ανωτέρω Προγράμματος με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Επιπλέον, με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση  των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here