• Ξεκινά η διαδικασία διαδοχής για την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας. Δεν θα υποβάλλει εκ νέου υποψηφιότητα στην ετήσια ΓΣ ο κ. Μιχαηλίδης. 
  • Eπικρατέστερος για τη θέση του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών είναι ο Βασίλης Ράπανος, σημερινός πρόεδρος της Alpha Bank.
  • Η αγορά θεωρεί πιθανότερο διάδοχο του κ. Κ. Μιχαηλίδη, στην προεδρία Δ.Σ. του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, τον τέως Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Κώστας Μιχαηλίδης, ανακοίνωσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την απόφασή του να μην υποβάλει υποψηφιότητα για επανεκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων για το 2021, οπότε και λήγει η θητεία του. Ο κος Μιχαηλίδης θεωρεί την απόφασή του ως το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ενός σημαντικού κύκλου στον μετασχηματισμό της Τράπεζας.

Πρόκειται για μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εκτίμησή του για τη σημαντική συμβολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρόοδο της Τράπεζας κατά τα τελευταία έτη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κου Μιχαηλίδη, η Τράπεζα ξεκίνησε ένα σημαντικό Πρόγραμμα Μετασχηματισμού με στόχο να διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής της και να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για αλλαγή προς ένα πιο αποτελεσματικό επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο.

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου μία προσφάτως ορισθείσα και δυναμική εκτελεστική ομάδα επιταχύνει την αλλαγή της Τράπεζας με δημιουργικότητα, ομαδική εργασία και κοινό όραμα. Κατά τα τελευταία τρία έτη, τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας βελτιώθηκαν κι αντιμετωπίστηκαν προϋπάρχοντα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του υψηλού επιπέδου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βελτιώθηκε επίσης σημαντικά η εστίαση στις δικλείδες ασφαλείας, την κανονιστική συμμόρφωση και τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε την αδιάλειπτη συμβολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στη διασφάλιση ενός ισχυρού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης για την Τράπεζα και τον Όμιλο. Κατά τα τελευταία έτη, ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συλλογικά αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η αναμόρφωση των Επιτροπών του και η σύσταση της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένη εποπτεία επί ζητημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και κουλτούρας, καθώς και επί Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών µε τη Διακυβέρνηση (ESG) πρωτοβουλιών.

Σημαντικές δεξιότητες προστέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως η εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την τεχνολογία και τα ψηφιακά θέματα. Ιδρύθηκε, επίσης, Συμβούλιο Πληροφορικής και Καινοτομίας που υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θεσπίστηκε ο ρόλος του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου.

Προς διευκόλυνση της ομαλής διαδοχής και της μετάβασης των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος Μιχαηλίδης ζήτησε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εκκινήσει κατάλληλη Διαδικασία Διαδοχής.

Η εν θέματι διαδικασία θα ευθυγραμμισθεί με το ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις Πολιτικές της Τράπεζας, και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την αναγνώρισή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με θερμές ευχαριστίες για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες και την αφοσίωσή του κατά τα τελευταία τρία και πλέον έτη και ζήτησε από τον κο Μιχαηλίδη να παραμείνει στη διάθεση της Τράπεζας ως επίτιμος σύμβουλος για περίοδο έξι μηνών μετά τη διαδοχή του.

Ο κος Μιχαηλίδης σχεδιάζει να επιδιώξει άλλα επαγγελματικά ενδιαφέροντα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here