«Στο Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ υπάρχει ένας ενάρετος κύκλος μεταξύ τραπεζών και οικονομίας: Η Πολιτεία αυξάνει την περίμετρο και συγχρόνως απολαμβάνει περισσότερα έσοδα από την ίδια την εγγύηση, αλλά κυρίως απολαμβάνει μια οικονομία με ακόμα πιο σταθερό χρηματοοικονομικό σύστημα και χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία με τη σειρά τους φέρνουν ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η σταθερότητα και η ανάπτυξη φέρνουν ακόμα υψηλότερα έσοδα στην Πολιτεία, ενώ ισχυροποιούν ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τις τράπεζες». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), κ. Γκίκας Χαρδούβελης, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, εστιάζοντας στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο κομμάτι της μείωσης των «κόκκινων» δανείων. 

«Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν συρρικνωθεί σημαντικά. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023 ανέρχονταν σε 9,9 δις ευρώ, ένα ποσοστό 6,6% στο

σύνολο του χαρτοφυλακίου των δανείων», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, που σήμερα είναι περίπου στο 1,8%. Όμως η πτώση υπήρξε εντυπωσιακή: Διότι τον Σεπτέμβριο του 2016 το ποσοστό των NPEs ήταν

49,1%, και σε απόλυτο μέγεθος €106 δις».

Μάλιστα, όπως ανέφερε, μέσα στο 2023, οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη παρατηρήθηκε αύξηση. Η τεράστια αυτή πτώση επιτεύχθηκε με οργανικές και μη-οργανικές μεθόδους. Τη σημαντικότερη συνεισφορά είχε ο Ηρακλής. «Το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων ξεκίνησε το 2019 και ακόμα συνεχίζεται. Η εγγύηση βασίστηκε σε αξιόπιστα business plans που αξιολογήθηκαν από διεθνείς αξιολογικούς οίκους. Σήμερα οι τράπεζες επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της περιμέτρου του «ΗΡΑΚΛΗ» ώστε να

καθαριστούν εντελώς όλοι οι ισολογισμοί σχετικά γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,8%, τόσο πιο γρήγορες και μεγαλύτερες θα είναι και οι αναβαθμίσεις των τραπεζών από τους αξιολογικούς

οίκους, αλλά και οι συνεπαγόμενες αναβαθμίσεις της ίδιας της ελληνικής Πολιτείας, με αποτέλεσμα την ταχύτερη μείωση των περιθωρίων με

τα οποία δανείζεται η Πολιτεία και όλη η οικονομία», κατέληξε ο κ. Χαρδούβελης.