Η Εθνική Ασφαλιστική σκοπεύει να μειώσει το προσωπικό της κατά  50 με 100 υπαλλήλους από τους 730 που απασχολεί σήμερα, στο πλαίσιο του πρόγραμματος εθελούσιας εξόδου που βρίσκεται στην ατζέντα της διοίκησης.

Η μείωση του προσωπικού θεωρείται ως ένα από τα βήματα που απαιτούνται για να προχωρήσει η πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 35 και έχουν τουλάχιστον 5 έτη υπηρεσίας στην εταιρεία. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και την ηλικία και φθάνει έως τα 180.000 ευρώ.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Για 5 έως 10 έτη υπηρεσίας:
Για όσους είναι έως 44 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 24 μισθούς
Για όσους είναι έως 54 ετών αποζημίωση ίση με 30 μισθούς
Για όσους είναι από 55 ετών και πάνω αποζημίωση ίση με 36 μισθούς

Για 11 έως 25 έτη υπηρεσίας:
Για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 30 μισθούς
Για όσους είναι από 55 ετών και πάνω αποζημίωση ίση με 36 μισθούς

Για 26 έως 34 έτη υπηρεσίας
Για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 36 μισθούς
Για όσους είναι άνω των 55 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 42 μισθούς

Για πάνω από 35 έτη υπηρεσίας
Για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 36 μισθούς
Για όσους είναι από 55 ετών και πάνω ίση με 42 μισθούς

Ακόμη, προβλέπεται 5.000 ευρώ προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο τέκνο και 20% για υπαλλήλους που απασχολούνται σε περιφερειακές υπηρεσιακές ενότητες καθώς και με σύμβαση δανεισμού στην Εθνική Τράπεζα.

Για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης κατά την αποχώρησή τους, θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας με ομαδικό συμβόλαιο μέχρι τη θεμελίωση του δικαιώματος και με μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here