του Γιάννη Λεοντάρη

Τη δυνατότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων με ψηφιακά μέσα, προβλέπει από Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη από τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, και από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, και ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ψηφιακές εκλογές είχαν διεξαχθεί στις τελευταίες πανεπιστημιακές εκλογές για την ανάδειξη των πρυτάνεων και των συμβουλίων των Πανεπιστημίων, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η επέκτασή τους και στον αθλητισμό καθώς, λόγω της πανδημίας, είναι αδύνατη η φυσική μετάβαση των μελών των κατά τόπους αθλητικών ενώσεων σε ένα σημείο προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογές της κάθε αθλητικής ομοσπονδίας με φυσική παρουσία των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, η ΚΥΑ δεν καθιστά υποχρεωτικές τις εκλογές με ψηφιακό τρόπο εάν αυτές δε μπορούν να διεξαχθούν με φυσική παρουσία. Δίνει μόνο τη νόμιμη δυνατότητα, ωστόσο ο υφυπουργός Αθλητισμού έχει πάντα εκ του νόμου τη δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτο το ΔΣ μιας ομοσπονδίας και να ζητήσει το διορισμό διοίκησης Πρωτοδικείου, εάν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία για τη διεξαγωγή των εκλογών σε αυτή…

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 45, αν επιλεγεί ο ηλεκτρονικός τρόπος αρχαιρεσίας, τότε

  • «όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης κρατικής εταιρείας με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.” (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)».

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναπτύχθηκε από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στις τελευταίες εκλογές των πρυτάνεων και των διοικήσεων των Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση

  • «οι Γενικές Συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο.
  • Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο 20 πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το Σωματείο, η Ένωση ή η Ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 25 πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών».

 

Σύμφωνα επίσης με την απόφαση, τα αποτελέσματα των εκλογών αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικά στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση.

Επίσης, σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η εκλογική διαδικασία, για λόγους ασυνήθεις ή απρόβλεπτους, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here