Προτού συμπληρωθεί ένας χρόνος από την εισαγωγή των μετοχών της MED
Α.Β.Ε.Ε. στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α.
PLUS) προδιαγράφεται η πρώτη εξαγορά του ομίλου και ταυτόχρονα η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων στις αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο website της MED, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία AXEL Accessories A.E.B.E., το οποίο θα οδηγήσει στην απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Oι συμβαλλόμενες εταιρίες πρόκειται να προβούν σε πράξη συγχώνευσης δια απορροφήσεως με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία η AXEL, ύστερα από λύση της και χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, θα μεταβιβάσει στη MED το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της.

Από την πλευρά τους, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της AXEL θα καταστούν μέτοχοι επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου της απορροφώσας MED σε ποσοστό από 6,95% έως 7,05%, ενώ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρήσουν το σύνολο των μετοχών τους για διάστημα ενός έτους από τη κτήση τους και τουλάχιστον το 50% κατά το δεύτερο έτος.

Η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., MED A.B.E.E.. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εμπορία ενδυμάτων μαγιό, εσωρούχων και αξεσουάρ.

  • Διαθέτει δεκαεννιά καταστήματα στην Ελλάδα, ένα στη Ρώμη μέσω θυγατρικής και ένα ακόμη στην Κωνσταντινούπολη με τρίτο συνεργάτη. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MED είναι ο Λεωνίδας Ζησιάδης.

  • Η AXEL Accessories A.E.B.E. είναι ελληνική εταιρεία μόδας που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 1999 και σήμερα κατέχει σημαντική θέση στον χώρο της λιανικής και χονδρικής πώλησης τσαντών, ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ. Διαθέτει καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Πάτρα, Ηράκλειο και Λευκωσία), ενώ έχει ισχυρή παρουσία και ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δίκτυο χονδρικής στην Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σερβία και τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε, ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της AXEL, Κωνσταντίνος Λαγουμάκης, θα προταθεί για το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας MED ως μη εκτελεστικό μέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγχώνευση των δύο οργανισμών προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στο νέο σχήμα καθώς οι υφιστάμενες λειτουργίες και τα προϊόντα των δύο ξεχωριστών μέχρι σήμερα επιχειρήσεων είναι απολύτως συμπληρωματικά.

  • Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της MED, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό το γεγονός ότι με τη συγχώνευση προκύπτουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες οικονομίας κλίμακας, συστέγασης, διοικητικής σύμπραξης και συνεργασίας, και κυρίως η εισαγωγή μαγιό/εσωρούχου σε ένα ήδη υφιστάμενο και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, η διεύρυνση του book της Axel και η εξασφάλιση πρόσβασης σε ίδια μέσα παραγωγής που διαθέτει στη Βουλγαρία η MED.

Το ερώτημα που τώρα παραμένει να απαντηθεί είναι αν ο νέος οργανισμός που θα προκύψει θα έχει το απαιτούμενο μέγεθος για εισαγωγή στην κύρια αγορά του Χ.Α., κάτι που η διοίκηση της MED από ό,τι φαίνεται θα επιθυμούσε.