Σε έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 16 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 88% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων σκαφών και αστικής ευθύνης σκαφών, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται μόνο στα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια, εκδόθηκαν 10.188 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 17.378 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2020.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα 2,15 δισ. €. Τα πολυασφαλιστήρια συμβόλαια και η ασφαλιζόμενη αξία τους κατανέμονται ως εξής:

Πίνακας 1: Πολυασφαλιστήρια συμβόλαια σκαφών αναψυχής 2019

Η ανάλυση των ανωτέρω πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά χρήση σκάφους σε όσα είχαν την ασφαλιστική κάλυψη του ελικοαξονικού συστήματος ή/και μηχανικών βλαβών ακολουθεί:

Πίνακας 2: Κατανομή καλύψεων πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων 2019

Κανάλια διαμεσολάβησης 

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (65,3% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (16,7% αντίστοιχα). Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here