Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ)με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) ανακοινώνεται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δυο φορέων.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από τον Πρόεδρο της ΕΘΕ κ. Κρις Αίσωπο και τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤΕΑ κ. Χρήστο Νούνη έχει ως στόχο την ενίσχυση της δεσμών των δυο φορέων και την ανάληψη κοινών δράσεων σε θέματα που προάγουντον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και ενισχύουν στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας την σημασία της αποταμίευσης, των επενδύσεων και της επαγγελματικής θεσμικής διαχείρισης, ως αποτελεσματικών εργαλείων οικονομικής και κοινωνικής προόδου για την βελτίωση του βιοτικούεπιπέδου του καθενός κατά τη διάρκεια του εργασιακού αλλά κυρίως του συνταξιοδοτικού του βίου.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται για τη διαμόρφωση προτάσεων επί του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων στα πλαίσια του ευρωπαϊκών εξελίξεων αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά το πολύ υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα μέλη των δύο φορέων.

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών εκπροσωπεί και προάγει τα επαγγελματικά συμφέροντα των ελληνικών εταιρειών Διαχείρισης Επενδύσεων και Περιουσίας.Ιδρυθείσα το 1985, περιλαμβάνει όλες τις μορφές διαχείρισης, ιδιωτική υπό χαρτοφυλάκιο, συλλογική μέσω Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων. Τα τακτικά μέλη της είναι Εταιρείες Διαχείρισης υπό τη μορφή Α.Ε.Δ.Α.Κ., Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., Α.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Ε.Χ., καθώς και Εταιρείες Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας υπό τη μορφή Α.Ε.Ε.Α.Π..  Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών επίσης υποδέχεται συνδεδεμένα μέλη, ελληνικά ή ξένα, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων ή σε συναφείς τομείς του χρηματοοικονομικού χώρου.Σκοπός της είναι η πληροφόρηση, υποστήριξη, εκπαίδευση των μελών της, τα οποία συνδράμει, σε σταθερή βάση και σε κλαδικό επίπεδο σε νομικά, φορολογικά, οικονομικά, λογιστικά και τεχνικά θέματα.Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών είναι σταθερός συνομιλητής με τα Υπουργεία και τους φορείς του Δημόσιου τομέα από τα οποία εκπορεύεται νομοθεσία και κανονιστικές αποφάσεις, στην διαμόρφωση των οποίων συνδράμει ενεργά. Από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών εκπορεύονται οι Κανόνες Δεοντολογίας του κλάδου και μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές Εργασίας της EFAMA, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών συμμετέχει στις εξελίξεις στον Τομέα της Διαχείρισης Επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι το επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένη Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Ν.3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here