Ως ακόμη ένα ορόσημο που συμβάλλει στην καθιέρωση της doValue Greece στον κορυφαίο ανεξάρτητο servicer στην χώρα μας περιγράφει την ανάληψη της διαχείρισης του project Frontier II ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Τάσος Πανούσης. 

Ειδικότερα, μετά τη σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας για την υπογραφή οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του project Frontier II, ύψους ενός δισ. ευρώ, με τον servicer να αναλαμβάνει τη διαχείριση, ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media σχολίασε τα εξής: «With great pleasure we announce that we have signed an agreement with National Bank of Greece in relation to the management of Frontier II portfolio, consisting of mostly secured non-performing loans (NPL) for a Gross Book Value of approximately €1 bn and total claims of €2.7bn. Project Frontier II is another important milestone for doValue Greece in establishing itself as the leading independent servicer in Greece. It is the 7th securitization we are undertaking (6 are HAPS securitizations) of c. €20bn. Congratulations to both teams of NBG & Bracebridge for this significant transaction!».

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, διαχειρίζεται τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων Cairo που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές τιτλοποίησης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, Pillar η πρώτη SRT συναλλαγή στην Ευρώπη, Frontier, Mexico και ICON, τα οποία αποκτήθηκαν εντός της χρήσης 2021, του χαρτοφυλακίου Solar, το οποίο αποκτήθηκε μετά την συγχώνευση με την doValue Hellas Α.Ε., καθώς και τα χαρτοφυλάκια Eclipse και Polis που ανήκουν σε διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα, τον Απρίλιο 2022 η εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση του 50% του χαρτοφυλακίου «Neptune», ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το Frontier II αφορά σε δάνεια 25.000 οφειλετών που φέρουν 50.000 εξασφαλίσεις, ύψους 1,7 δισ. ευρώ (τα 2/3 οικιστικά ακίνητα). Σύμφωνα με την ΕΤΕ, η συναλλαγή, τα συνολικά έσοδα της οποίας ανέρχονται στο 45% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.