Ισχυρή αύξηση μεγεθών κατέγραψε η εισηγμένη εταιρεία ενδυμάτων ΕΛΒΕ για το 2019. Ειδικότερα, ισχυρή ήταν η άνοδος σε επίπεδο καθαρών κερδών κατά 128,8% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Στο ίδιο μοτίβο, αύξηση 13,25% διαμορφώθηκε στις πωλήσεις που ανήλθαν στα 27,80 εκ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η αύξηση σε επίπεδο EBITDA (74,58%) και προ φόρων κερδών (163,92%)

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μητρική εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 27,5% στον κύκλο εργασιών, 18,66% στα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων, 111,14% στα κέρδη προ φόρων και 79,26% στα κέρδη μετά φόρων, που ανήλθαν στα 1,07 εκατ. ευρώ

Παράλληλα, ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στο τέλος της χρήσης είναι 5,07 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 4,45 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία. Ο δανεισμός στο τέλος της χρήσης ήταν 322 χιλ. ευρώ για τον όμιλο, ενώ για την Εταιρεία είναι μηδέν.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Σύμφωνα, με τις τελευταίες εξελίξεις, εκτιμάται ότι η εταιρεία δεν αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά, αλλά αντιθέτως αναμένει αύξηση τζίρου, λόγω του αντικειμένου των δραστηριοτήτων της.

Η θυγατρική εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε., βρεφικά πολυκαταστήματα, δέχθηκε πιέσεις λόγω κλεισίματος των καταστημάτων λιανικής πώλησης για δύο μήνες περίπου. Σε επίπεδο ομίλου, η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για το υπόλοιπο του 2020, λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η κρίση της πανδημίας

Τους πρώτους πέντε μήνες του 2020 η ρευστότητα του ομίλου παραμένει ικανοποιητική:

  • η ΛΗΤΩ παρουσίασε μείωση των πωλήσεων λόγω του κλεισίματος των καταστημάτων αλλά σημαντικό ποσοστό της μείωσης αντικαταστάθηκε από τις αυξημένες πωλήσεις μέσω διαδικτύου.
  • οι  πωλήσεις των στολών εργασίας της Μητρικής Εταιρείας διπλασιάστηκαν
  • η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά  συστήματα συνεχίζεται κανονικά και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του covid19 από τη δραστηριότητα

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας.

ΔΩΡΕΕΣ COVID-19

Η εταιρεία προέβη στη δωρεά μέσων ατομικής προστασία, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Αστυνομία, τις Υγειονομικές και άλλες Υπηρεσίες, ως δείγμα αναγνώρισης και εκτίμησης του επίπονου έργου τους, στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here