Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και την διάκριση των δραστηριοτήτων της σε δύο κλάδους, τον Κλάδο Αλουμινίου και τον Κλάδο Χαλκού, αποφάσισε την 18.02.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία του Τομέα Έλασης Αλουμινίου και των Θυγατρικών Αλουμινίου και του Τομέα Σωλήνων Χαλκού και των Θυγατρικών Χαλκού, αντίστοιχα.

Ανακοίνωση

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 18.02.2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. αποφάσισε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Eταιρείας και την διάκριση των δραστηριοτήτων της σε δύο κλάδους, τον Κλάδο Αλουμινίου και τον Κλάδο Χαλκού, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία του Τομέα Έλασης Αλουμινίου και των Θυγατρικών Αλουμινίου και του Τομέα Σωλήνων Χαλκού και των Θυγατρικών Χαλκού, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, με σχετική απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. όρισε, ως Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Αλουμινίου, τον κ. Λάμπρο Βαρούχα και, ως Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού, τον κ. Περικλή Σαπουντζή, εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.. Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Σωλήνων Χαλκού αναλαμβάνει ο κ. Λώλος Παναγιώτης, μέχρι πρότινος Εμπορικός Διευθυντής του ίδιου Τομέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here