Βελτίωση σημείωσαν το 2017 τα οικονομικά μεγέθη της ΕΛΤΟΝ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 126,9 εκ. ευρώ έναντι 113,5 εκ. ευρώ το 2016 σημειώνοντας αύξηση 11,81%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε στα 79,25 εκ. ευρώ από 74,20 εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,81%.

Παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία και εντός του 2017, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στην Εταιρία όσο και στον Όμιλο ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας ποσοστά 16,30% και 16,25% αντίστοιχα (το 2016 ήταν 16,03% στην Εταιρία και 15,88% στον Όμιλο).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2017 σε 6,74 εκ. ευρώ από 5,89 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 14,56%. Τα κέρδη της μητρικής προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στη χρήση του 2017 σε 4,37 εκ. ευρώ από 3,94 εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 11,06%.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) της μητρικής στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 3,01 εκ. ευρώ από 2,38 εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26,45%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 4,60 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,42% έναντι των 3,61 εκ. ευρώ που ήταν το 2016.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 2,07 εκ. ευρώ από 1,66 εκ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 25,01%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NIAT) του Ομίλου στη χρήση του 2017 ανήλθαν σε 3,36 εκ. ευρώ από 2,64 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 26,94%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here