Εντυπωσιακή αύξηση κερδών στο 82%, ήτοι €24 εκατ. ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Ελλάκτωρ.

Την ίδια περίοδο το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Ελλάκτωρ υπερβαίνει το ένα δισ. ευρώ ή €2,89 ανά μετοχή, ενώ αυξημένη είναι και η καθαρή ρευστότητα του Ομίλου που διαμορφώθηκε κατά €493 εκατ. από 308 εκατ. στα τέλη του 2023.

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου 1ου Τριμήνου 2024

  • Πωλήσεις €90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23 από ΣΔ.
    Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
  • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).
  • Καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ..
  • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.
    Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

Δείτε στο παρακάτω λινκ αναλυτικά τα στοιχεία

Ellaktor_Q1_24_Press Release GR