Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμφωνία της INVESCO FINANCE S.A. για την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής παρέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Σύμφωνα με τον Όμιλο η συμφωνία βρίσκεται  σε διαδικασία τροποποίησης και ως εκ τούτου δεν έχει ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά:

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συνέχεια της από 18.12.2020 γνωστοποίησής της, ανακοίνωσε σήμερα, σχετικά με τη συμφωνία του μετόχου INVESCO FINANCE S.A. για την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής και αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (από το νομικό πρόσωπο PEMANOARO LIMITED), ήτοι επιπλέον ποσοστού 18,3346%, με καταληκτική ημερομηνία την 12.01.2021, ότι, μετά από ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία την 14.01.2021, η εν λόγω “συναλλαγή” δεν έλαβε χώρα την 12.01.2021.

Σύμφωνα με αυτή την ενημέρωση η ως άνω συμφωνία βρίσκεται  σε διαδικασία τροποποίησής της προκειμένου να μεταβιβαστεί το σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που κατέχει η PEMANOARO LIMITED.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού το συντομότερο δυνατόν σχετικά με  περαιτέρω εξέλιξη του εν λόγω θέματος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here