Το Ελεγκτικό Συνέδριο, έπειτα από προσφυγή του ΤΑΙΠΕΔ, ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του που εξέδωσε τον Απρίλιο, σύμφωνα με την οποία για την υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης του λιμένα «Φίλιππος Β’» μεταξύ του Ταμείου και του σχήματος «International Port Investments Kavala», θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του master plan, το οποίο υποχρεούται να εκπονήσει ο επενδυτής βάσει της σύμβασης.

Συνεπώς, η υπογραφή της σύμβασης υπο – παραχώρησης μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

  • Η αποδοχή της αίτησης ανάκλησης του ΤΑΙΠΕΔ από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μείζονος σημασίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η διαδικασία αξιοποίησης λιμένων και λοιπών υποδομών θαλάσσιου τουρισμού, όπως μαρίνες, μπορεί να εξελίσσεται χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει εγκριθεί το master plan πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Εάν εφαρμοζόταν η αρχική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε ουσιαστικά σε μεγάλες καθυστερήσεις στην υπογραφή της σύμβασης υπο – παραχώρησης, δεδομένου ότι θα έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί η διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η επεξεργασία του εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση αυτού του κρίσιμου περιουσιακού στοιχείου.

Στην παρούσα περίπτωση ο επενδυτής θα προχωρήσει σε εκπόνηση και υποβολή του master plan, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην σύμβαση, δηλαδή εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της.

Το ΤΑΙΠΕΔ ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, θα υποστηρίξει τον επενδυτή σε όλα τα στάδια διαδικασίας έγκρισης του master plan και θα αναλάβει να συντονίσει τη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ.

Άλλωστε, το ΤΑΙΠΕΔ, ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία για την εκπόνηση του master plan για τον κεντρικό λιμένα «Απόστολο Παύλο» της πόλης της Καβάλας. Με τον τρόπο αυτό, οι λιμενικές υποδομές της Καβάλας πρόκειται να αναβαθμιστούν συνολικά, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ιστορικό διαγωνισμού

Στις 6 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε ως Προτιμητέο Επενδυτή το σχήμα «International Port Investments Kavala» για την ανάληψη του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β΄», του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ΑΕ, για χρονικό διάστημα 40 ετών και έναντι τιμήματος ύψους 33,9 εκατ. ευρώ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο το ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε τη σύμβαση παραχώρησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο. Τον Απρίλιο 2023, το Ζ’ Κλιμάκιο εξέδωσε την πράξη του στην οποία επισήμανε ότι η υπογραφή της σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του λιμένα θα γίνει αφού πρώτα έχει εγκριθεί του master plan που υποχρεούται να εκπονήσει ο επενδυτής βάσει της σύμβασης.

Το ΤΑΙΠΕΔ άσκησε αίτηση ανάκλησης, επισημαίνοντας ότι προέχον στοιχείο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η εκτέλεση έργων και ότι πάντως τα έργα που προβλέπονται στο επιχειρηματικό πλάνο του επενδυτή είναι τέτοιας κλίμακας, ώστε να μην αλλοιώνεται ο υφιστάμενος χαρακτήρας του λιμένα. Τουναντίον, ο επενδυτής θα είναι σε θέση να εκτελέσει τις βασικές δραστηριότητες του επιχειρηματικού πλάνου του εξαρχής, βάσει της υφιστάμενης κατάστασης του λιμένα, ώστε να μην είναι αναγκαία η προηγούμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here