Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ταυτόχρονη μείωσή του με επιστροφή μετρητών στους μετόχους θα τεθεί επί τάπητος στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Τα κύρια θέματα:

1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,17 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here