Αναθεώρηση των στόχων για την επίτευξη ρυθμίσεων το προσεχές πεντάμηνο φέρνει το… ράλι που καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Ειδικότερα, οι στόχοι ενισχύονται κατά 400 εκατ. ευρώ, από ρυθμίσεις 1,5 – 1,8 δισ. ευρώ που προβλέπονταν τον Μάρτιο, σε 1,9 – 2,4 δισ. ευρώ.

Στο βασικό σενάριο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο διάστημα των επόμενων 5 μηνών αναμένονται ρυθμίσεις 1,9 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προέρχονται από:

• αιτήσεις 554 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης
• αιτήσεις 899 εκατ. ευρώ σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς ή/και το Δημόσιο, και
• αιτήσεις 477 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Στο αισιόδοξο σενάριο, αναμένονται ρυθμίσεις 2,4 δισ. ευρώ οι οποίες θα προέρχονται από:

• αιτήσεις 554 εκατ. ευρώ σε τελικό στάδιο αξιολόγησης
• αιτήσεις 1,1 δισ. ευρώ σε στάδιο αξιολόγησης από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς ή/και το Δημόσιο, και
• αιτήσεις 690 εκατ. ευρώ σε αρχικό στάδιο.

Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τον μήνα Απρίλιο, ο αριθμός των νέων αιτήσεων που εισήχθησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τον προηγούμενο μήνα ανήλθαν σε 4.110, αυξημένες κατά 1.000 σε σχέση με τον μέσο όρο των 5 προηγούμενων μηνών. Ομοίως, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε το τελευταίο δίμηνο και στις οριστικές υποβολές, που παρουσιάζονται αυξημένες κατά 50% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2023, ανέρχονται σε 4.630 (+274 σε σχέση με το τέλος Μαρτίου), οι οποίες αντιστοιχούν σε 1,54 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.