Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου για την αγορά των Α/Κ την περίοδο: 7/2/2023 – 14/2/2023

Η έκρηξη εισροών, περί των 245 εκατ. €, που υπήρξε για ακόμη μία εβδομάδα, όπως και οι μέσες αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, δηλ. των Μετοχικών Α/Κ Δείκτη και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας με 4,78% και 4,19% κατ’ αντιστοιχία, ήταν οι καταλύτες για να οδηγηθεί το Ενεργητικό, όχι μόνον σε νέα υψηλά έτους, αλλά και 15ετίας.

Αναλυτικότερα, εντός της χρονιάς, το Ενεργητικό καταγράφει άνοδο 11,32%, η δε αξία του έχει διαμορφωθεί στα 12,114 δις €.

Η αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 1,232 δις, οφείλεται, πρωτίστως, κατά 55,87% στις εισροές και δευτερευόντως στις θετικές αποδόσεις.

  • Αναλυτικότερα, η αξία του θετικού τελικού ισοζυγίου εισροών/εκροών ανέρχεται στα 688,031 εκατ. €, ξεπερνώντας ήδη, μόλις στις πρώτες 45 ημέρες του έτους, την αξία ολόκληρου του 2022.

Θα θέλαμε να αναφέρουμε, ότι από το 2019 και έπειτα, διανύουμε μία 5ετία έντονων εισροών – συνολικά 4,532 δις € – στον Ελληνικό Θεσμό των Α/Κ, παρά τα υγειονομικά, μακροοικονομικά, γεωπολιτικά και λοιπά (πολλά) προβλήματα: εισροές έτους 2019, 582,994 εκατ. €, το 2020, 184,975 εκατ. €, το 2021 το ιλιγγιώδες ποσό των 2,465 δις €, πέρυσι 610,761 εκατ. €, ήδη φέτος 688,031 εκατ. €.

Μας είναι αρκετά δύσκολο να προβλέψουμε που μπορεί να φθάσει η φετινή αξία εισροών.

Δείχνει, όμως, ότι με περίσσεια άνεση θα ξεπεράσει το ένα δις € – και μάλιστα πολύ σύντομα. Η πρόβλεψη καθίσταται δύσκολη, διότι:

α) βλέπουμε πλήρη διαφοροποίηση, μέχρι, στιγμής της κατανομής των εισροών σε σχέση με την προηγούμενη 4ετία, όπου στην επενδυτική προτίμηση των μεριδιούχων κυριαρχούσαν οι Μικτού τύπου κατηγορίες, όπως και οι Μετοχικές.

Σήμερα, υπάρχει ολική επιστροφή κεφαλαίων στις Ομολογιακού τύπου: Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας 508,032 εκατ. €, Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή 245,145 εκατ. € και Funds of Funds Ομολογιακά 10,477 εκατ. € (οι εν λόγω εισροές είναι κυρίως “φρέσκο” χρήμα από καταθέσεις)

Αν προσθέσουμε και τα 59,413 εκατ. € στα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ (η κατηγορία είναι περισσότερο καταθετικού τύπου), κατανοούμαι την επαναφορά των μεριδιούχων προς Α/Κ με περισσότερο συντηρητικό επενδυτικό προφίλ.

Το τελευταίο ισχυροποιείται λαμβάνοντας υπόψιν τις εκροές σε άλλες κατηγορίες:

Funds of Funds Μικτά 92,937 εκατ. €, Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας 43,774 εκατ. €, Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης 9,051 εκατ. €, οι δε υπόλοιπες κατηγορίες δείχνουν να έχουν “κολλήσει”.

β) Ως προς τις Ομολογιακού τύπου Α/Κ υπάρχει εξήγηση. Από τος αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, οι εισροές ξεπερνούν το ένα δις €, με κύριο άξονα τους τραπεζικούς ομίλους, όπου στη προσπάθεια ανάπτυξης των εργασιών τους στο χώρο του asset management, ως αιχμή του δόρατος το τελευταίο 4μηνο έχουν τα νέου τύπου Ομολογιακά Α/Κ (τόσο εσωτερικού, όσο και διεθνή) συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας με διανομή, μάλιστα, ετήσιου μερίσματος στους μεριδιούχους. Καθώς, από εβδομάδα σε εβδομάδα δημιουργούνται νέα Α/Κ τέτοιου τύπου, η πρόβλεψη των εισροών για το 2023 καθίσταται μη εφικτή.

γ) Ως προς τις Μικτού και Μετοχικού τύπου κατηγορίες, όμως, είναι δύσκολο να απαντηθεί το ζήτημα των εκροών – ειδικότερα, μάλιστα, για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, όπου από το 2022 μέχρι και σήμερα μετρούν αρνητικό ισοζύγιο 116 εκατ. €.

Την περίοδο που διανύουμε το ΧΑ δείχνει να πείθει τους ξένους επενδυτές, αλλά όχι τους εγχώριους.

Προσωπική μας γνώμη είναι ότι αυτή η συμπεριφορά θα αλλάξει στη διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνον προς τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, αλλά και προς τις άλλες κατηγορίες Μετοχικού και Μικτού χαρακτήρα.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 07-02-23 07-02-23 07-02-23
Κατηγορία(ες)   14-02-23 14-02-23 14-02-23 14-02-23 14-02-23
Funds of Funds Μετοχικά 40 718.855.813 155.924.328 1,80% 0,40% -0,06%
Funds of Funds Μικτά 39 1.707.104.623 422.402.352 -0,31% -0,09% -0,27%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 81.754.593 7.257.677 -0,65% -0,11% -0,55%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 10 458.985.861 72.452.584 0,15% 0,71% 0,02%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 27.891.963 1.742.131 -1,00% 0,04% -1,04%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 182.579.712 28.168.219 -0,19% -0,24% -0,25%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.528.622 895.583 -2,16% 0,03% -1,21%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 24.167.657 906.928 4,78% 0,00% 4,78%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 27.851.335 3.559.731 -0,98% -0,26% -0,27%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.487.300.721 435.236.813 3,93% -0,51% 4,19%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 59.722.016 12.315.812 0,93% 0,05% 0,88%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.887.421.631 305.857.847 1,30% 0,07% 1,09%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 54 968.674.772 178.796.328 24,63% 12,36% -0,45%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 50 2.459.981.782 353.936.193 1,33% 0,85% -0,09%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 422.167.903 121.651.628 -0,15% 0,04% -0,64%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 76.205.291 21.321.832 -0,76% -0,49% -0,30%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 252.671.355 185.803.847 -0,49% -0,28% -0,21%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 266.891.065 27.330.585 -0,12% -0,03% -0,16%
ΣΥΝΟΛΑ 357 12.113.756.715 2.335.560.418 2,74% 0,89%  

 

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here