Δημοσίευσε Κείμενο Διαβούλευσης γαι τις μεθοδολογικές αρχές της άσκησης- Εως τις 18 Οκτωβρίου η αποστολή σχολίων από τους ενδιαφερόμενους

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το stress test των ασφαλιστικών εταιρειών της ΕΕ που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕIOPA):  Η Αρχή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα κείμενο διαβούλευσης για τις μεθοδολογικές αρχές της άσκησης (Discussion Paper on Methodological Principles of Insurance Stress Testing).

Δείτε όλο το κείμενο εδώ: https://eiopa.europa.eu/Publications/Discussion%20paper/Methodological%20Principle%20of%20Insurance%20Stress%20Testing.pdf

Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια και αξιολόγηση της άσκησης σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της μεθοδολογίας της EIOPAγια τη διενέργεια stress tests από εποπτική αρχή και με προσέγγιση bottom-up. Θα αποτελέσει δε την «εργαλειοθήκη» για τη διευκόλυνση τόσο του σχεδιασμού, όσο και της εκτέλεσης μελλοντικών ασκήσεων stresstestαπό την EIOPA. Προκειμένου να αναπτύξει την μεθοδολογική της θέης, η Αρχή έλαβε υπόψη τα ακόλουθα κρίσιμα στοιχεία:

-Διαδικασία και στόχοι του stress test

-Πεδίο εφαρμογής της άσκησης

-Σχεδιασμός των σεναρίων

-Δυνητικά σοκ και πώς εφαρμόζονται σε ένα stress test

-Συλλογή και εξακρίβωση δεδομένων

Η ΕΙΟPAεπιδιώκει τα σχόλια όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να ενσωματωθούν στην τελική εκδοχή του κειμένου, το οποίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας για την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου της Αρχής όσον αφορά στα stress test. Στο πλάιισο αυτό, η ΕΙΟΡΑ θα εξετάσει και άλλα θέματα, όπως την αξιολόγηση της ρευστότητας των ασφαλιστικών εταιρειών υπό τα δυσμενή σενάρια, την αξιολόγηση των παρενεργειών που συνδέονται με τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, καθώς και τη δυνητική προσέγγιση των stress tests που εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να  υποβάλουν τα σχόλιά τους έως τις 18 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση eiopa.stress.test@eiopa.europa.euχρησιμοποιώντας την φόρμα που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: https://eiopa.europa.eu/Pages/Newsletter/Newsletter.aspx?jg=ad457e39-f8bc-457a-a941-2bb9da70d8c9&eg=cd5cf7b3-d2f9-4e26-b111-987eac1e43ea&lg=0d1b8811-7af7-4260-a2fa-8ec188f97abb&ltp=c

Τα σχόλια που δεν θα υποβάλλονται μέσω της προαναφερθείσας φόρμας και τα εκπρόθεσμα σχόλια δεν θα ληφθούν  υπόψη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here