Στο στόχαστρο της εφορίας θα βρεθούν τους επόμενους μήνες 600.000 φορολογούμενοι, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν διευθέτησαν φορολογικές υποχρεώσεις έως 500 ευρώ για περισσότερους από τρεις μήνες.

Τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι τον Ιούλιο ο αριθμός των φορολογούμενων, φυσικών και νομικών προσώπων, που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε στους 3.933.628. Από αυτούς η φορολογική διοίκηση, βάση της νομοθεσίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης στους 1.742.903. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έχουν ήδη ληφθεί από τη φορολογική διοίκηση εναντίον 1.143.308 φορολογούμενων.

Η ΑΑΔΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις εναντίον ακόμη 599.595 φορολογούμενων.

Τα κυριότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που επιβάλλει η εφορία εναντίον των οφειλετών είναι:

  • η έκδοση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου για την αυτόματη απόδοση στο δημόσιο ταμείο των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών του δημοσίου.
  • η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, κατά κύριο λόγο ακινήτων.
  • η έκδοση κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, όπως είναι οι μισθωτές ή οι προμηθευτές του οφειλέτη.

Για τους οφειλέτες ισχύει ακατάσχετο όριο 1.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις. Για το τμήμα μισθού ή σύνταξης από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% και για το τμήμα μισθού ή σύνταξης άνω των 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 100%. Ισχύει ειδικό ακατάσχετο σε έναν τραπεζικό λογαριασμό ύψους 1.250 ευρώ ενώ υπάρχει και ειδική προστασία για την μία και μοναδική κατοικία του οφειλέτη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here