Η Star Bulk Carriers Corp., η παγκόσμια ναυτιλιακή εταιρεία που επικεντρώνεται στη μεταφορά ξηρών φορτίων χύδην, ανακοίνωσε τη δημοσίευση της Έκθεσης Αειφορίας για το 2019, που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα της Πρωτοβουλίας Global Reporting (Core Option).

Η έκθεση έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο της εταιρείας starbulk.com και παρέχει έναν διαφανή απολογισμό της απόδοσης, των στόχων και της στρατηγικής της Εταιρείας για την Αειφορία.

Κατά τη διαμόρφωση των στόχων της Εταιρείας και την απαρίθμηση των προσπαθειών της προς την κατεύθυνση της Αειφορίας, η Star Bulk αντλεί έμπνευση και καθοδήγηση από τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Η Έκθεση παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της Star Bulk και παρέχει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρησιακής αριστείας και των τρόπων με τους οποίους μετρά και διαχειρίζεται τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Δίνοντας έμφαση στα ουσιώδη ζητήματα, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, η Έκθεση καταδεικνύει τη φιλοδοξία της Εταιρείας να εμπλέξει τους υπαλλήλους της, τους επενδυτές, τους πελάτες, τις τράπεζες και άλλα μέρη, στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της απόδοσής της.

Σχολιάζοντας τη δημοσίευση της Έκθεσης, ο κ. Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, τόνισε: «Παραμένουμε σταθερά δεσμευμένοι να κάνουμε την Star Bulk ηγέτη στη βιώσιμη ναυτιλία ξηρού φορτίου. Εκτός από την ισχυρή οικονομική μας απόδοση, αυτό απαιτεί συνεχείς προσπάθειες για διασφάλιση ορθής διακυβέρνησης, διεύρυνση και εμβάθυνση σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριοποίησή μας από τις οποίες εξαρτώνται οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here