Δύο νέα έργα επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου συνολικού προϋπολογισμού 4,96 δις ευρώ, δημοπρατεί η ΕΔΑ Αττικής. Τα έργα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο της εταιρίας κ. Πιέρρο Χατζηγιάννη, «Η ΕΔΑ Αττικής πιστή στην αποστολή της να φθάσει το φυσικό αέριο σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Περιφέρειας Αττικής, υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα για επέκταση του δικτύου της με διαφάνεια και αξιοπιστία».

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής προχώρησε στη δημοπράτηση δύο νέων έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) που αφορούν την επέκταση του δικτύου της στην Περιφέρεια Αττικής.

Τα δύο νέα έργα αφορούν την κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης (έως 4 bar) και χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης (έως 19 bar) και παροχετευτικών αγωγών, καθώς και εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου διανομής.

Τα δύο νέα έργα, προϋπολογισμού  2.480 εκατ. ευρώ έκαστο, υλοποιούνται με χρηματοδότηση ιδίων πόρων της εταιρείας.

Η υλοποίηση των δύο νέων έργων εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής, όπως αποτυπώθηκε στο εγκεκριμένο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας.

Τα νέα έργα, σύμφωνα με την ΕΔΑ, αναμένεται να έχουν σημαντική συμβολή στην αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής, στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, στην αύξηση του ποσοστού νέων συνδέσεων, στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια του δικτύου, καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων.

Επιπλέον, αναφέρεται στο ΔΤ, πως η δημοπράτηση των δύο νέων έργων με την προκήρυξη ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) υπογραμμίζει την προσήλωση και τη δέσμευση της ΕΔΑ Αττικής στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, με σεβασμό απέναντι στους μετόχους, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΕΔΑ Αττικής, κ Πιέρρος Χατζηγιάννης στη δήλωσή του ανέφερε ότι: «Για το 2021 – 2025, η ΕΔΑ Αττικής έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα πάει το φυσικό αέριο σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση της Αττικής, παρέχοντας πρόσβαση σε μια οικονομική, αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική πηγή ενέργειας. Με πίστη, συνέπεια και προσήλωση προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος, ανοίγοντας δρόμο και θέτοντας από τώρα στέρεα θεμέλια για τα νέα έργα και τις μελλοντικές επενδύσεις που θα ακολουθήσουν, με διαφάνεια και αξιοπιστία».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here