της Ελενας Ερμείδου

Μεγάλο μέρος της αγοράς πιστεύει ότι η προγραμματισμένη  εφαρμογή των λογιστικών προτύπων ΔΠΧΑ 17 το 2021 μπορεί να αναβληθεί.

Κρίσιμα θέματα προς συζήτηση, σύμφωνα με την KPMG είναι πώς αναγνωρίζονται, πώς θα παρουσιάζονται και τι θα κάνει η αγοράς σε ό,τι αφορά την ομαδοποίηση και τις επαχθείς συμβάσεις. Ποια θα γίνει η διαχείριση του επιτοκίου προεξόφλησης (discount rate), η προσαρμογή κινδύνου, ήτοι το επιτόκιο κινδύνου από το Solvency II, πώς θα υπολογιστεί, τι θα χρησιμοποιήσει η αγορά. Η τρόπος μετάβασης και τι σημαίνει πρακτικά “δεν είναι εφαρμόσιμο”, πώς θα υπολογιστούν οι αξίες.

Στις τελευταίες συζητήσεις που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογιστικά πρότυπα αναφορά έγινε στο υψηλό κόστος που απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας, στις σύνθετες διαδικασίες που μπορεί να αμβλύνουν την οικονομική μεταβλητότητα, στα προβλήματα ομαδοποίησης, το συμβατικό περιθώριο κέρδους, την αντασφάλιση. Τέλος και στην έλλειψη διεξαγωγής ανάλυσης επιπτώσεων που σχετίζεται με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα, και τις αγορές. Σύμφωνα με το ΕΚ απαραίτητη είναι η σύσταση ειδικής επιτροπής για τα ΔΠΧΑ 17.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here