Η doValue S.p.A. (“doValue”) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του Project Souq, που προβλέπει την πώληση στην Intrum δύο χαρτοφυλακίων NPL μικτής λογιστικής αξίας περίπου €630 εκατ. που συνδέονται με τις τιτλοποιήσεις Cairo 1 και Cairo 2, που τελούν υπό την διαχείριση της doValue Greece και έγιναν μέσω του προγράμματος «Ηρακλής».

Η συναλλαγή δομήθηκε, εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε από την doValue Greece σε συνθήκες αστάθειας στην αγορά και υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου των δύο τιτλοποιήσεων. Παράλληλα η doValue Greece διατηρεί τη διαχείριση των δύο χαρτοφυλακίων μέσω μιας νέας σύμβασης διαχείρισης με την Intrum που απέκτησε τα δύο χαρτοφυλάκια. 

Η διαδικασία πώλησης υποστηρίχθηκε από την doLook, την ψηφιακή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων την οποία η doValue έχει από κοινού αναπτύξει με την Fintech εταιρεία Debitos, αποδεικνύοντας την ικανότητα της doValue να αξιοποιεί καινοτόμες πλατφόρμες για την υλοποίηση διαφορετικών στρατηγικών για λογαριασμό των πελατών της. Η Hellenic Finance ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για τη διαδικασία πώλησης.

Το Project Souq είναι μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις χαρτοφυλακίων NPL στη δευτερογενή αγορά στην Ευρώπη και η πρώτη συναλλαγή NPL στη δευτερογενή αγορά στην πλατφόρμα doLook που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα.