Κύκλο εργασιών 44,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +32% σε σχέση με το 2018, εμφάνισε κατά την περυσινή χρονιά η doValue Greece.

H Eταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις  ανήκει κατά 80% στον ιταλικό όμιλο doValue και κατά 20% στη Eurobank.

  • Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην ανάληψη της διαχείρισης των τιτλοποιηθέντων δανείων του Pillar και των τιτλοποιηθέντων δανείων του Cairo, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ και 7,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Το χαρτοφυλάκιο Pillar μεταβιβάστηκε στην Pimco και το χαρτοφυλάκιο Cairo στην doValue.

Η πώληση σε ξένους επενδυτές των χαρτοφυλακίων αύξησε τα έσοδα από πελάτες εξωτερικού στα 25 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 2,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ τα έσοδα από πελάτες εσωτερικού, δηλαδή από τη Eurobank, για λογαριασμό της οποίας η doValue διαχειρίζεται το μη εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο, διαμορφώθηκαν στα 19,1 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για την προηγούμενη οικονομική χρήση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2018.

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στο τέλος του 2019 στα 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.257.400 ευρώ, με ισόποση επιστροφή μετρητών στη Eurobank που κατείχε τότε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της νυν doValue Greece (πρώην FPS).

Το ποσό αποδόθηκε στη Eurobank τον Απρίλιο του 2020.

Η εταιρεία αναμένει για τους επόμενους 12 μήνες μείωση των καθαρών εσόδων από αμοιβές υπηρεσιών που καταβάλλουν πελάτες εξωτερικού, δηλαδή τα SPVs των τιτλοποιήσεων Cairo και Pillar.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here