Αύξηση κατά 11% της ετήσιας παγκόσμιας εταιρικής δαπάνης σε R&D κατά το 2018, αγγίζοντας τα 782 δις δολάρια ετησίως καταγράφει η ετήσια ανάλυση των 1000 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στον κόσμο με βάση την επένδυση σε R&D. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Strategy& , μέλος του παγκόσμιου δικτύου PwC.

Συγκεκριμένα, η 14η έκδοση της έκθεσης Global Innovation 1000 της Strategy& επιβεβαιώνει πώς η επένδυση στην καινοτομία συνδέεται με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης,  με τη σχετική δαπάνη να αυξάνεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και σχεδόν σε όλους τους κλάδους.

Η δαπάνη σε R&D σημείωσε αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στην Κίνα (+34%) και την Ευρώπη (14%), στις οποίες αυξήθηκε κατά διψήφιο ποσοστό, ενώ η Βόρεια Αμερική (+7,8%) και η Ιαπωνία (+9,3%) κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά αύξησης. Συμπερασματικά, ο δείκτης έντασης R&D –αποτυπώνει τη συγκεκριμένη δαπάνη σε σχέση με τις πωλήσεις– παραμένει στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο του 4,5%.

Σύμφωνα με τον Barry Jaruzelski, Principal της Strategy& στην PwC US:

«Το πρότυπο της αριστείας στην καινοτομία ενισχύεται όλο και περισσότερο λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον τομέα έχουν αγγίξει επίπεδα ρεκόρ, τα ευρήματα της μελέτης αποδεικνύουν ότι η αριστεία στην καινοτομία δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο με την αύξηση της σχετικής δαπάνης. Αντίθετα, απαιτείται πολύ προσεκτική χάραξη στρατηγικής, υποστηρικτική κουλτούρα, ενεργή συμμετοχή της διοίκησης, βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών και πειθαρχημένη υλοποίηση σε όλο το φάσμα της καινοτομίας».

Η φετινή έκθεση συμπεριλαμβάνει μια πενταετής συγκριτική μελέτη των εταιρικών επιδόσεων και της επένδυσης σε καινοτομία μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου από την οποία 88 εταιρείες, από όλο τον κόσμο και όλους τους κλάδους δραστηριότητας, αναδείχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές σε όρους αποδοτικότητας της καινοτομίας.

Οι εταιρείες αυτές σημείωσαν σταθερά υψηλότερες επιδόσεις στον κλάδο δραστηριότητάς τους με βάση 7 κριτήρια χρηματοοικονομικής απόδοσης (αύξηση εσόδων, αύξηση χρηματιστηριακής αξίας, λειτουργικό και μικτό περιθώριο,  αύξηση λειτουργικού και μεικτού κέρδους και συνολική απόδοση για τους μετόχους) ενώ ταυτόχρονα δαπάνησαν λιγότερα σε R&D σε σχέση με τον μέσο όρο που πραγματοποιήθηκε από τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εταιρείες με υψηλή απόδοση στην καινοτομία, ενώ είχαν παρόμοια περιθώρια λειτουργικού και μικτού κέρδους με άλλες εταιρείες της λίστας Global Innovation 1000 κατά τη διάρκεια της πενταετίας που έληξε το 2017, κατέγραψαν αύξηση των εσόδων τους 2,6 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες της λίστας καθώς και αύξηση της χρηματιστηριακής τους αξίας  κατά 2,9 φορές. Οι εταιρείες με υψηλή απόδοση καινοτομίας πραγματοποίησαν επιδόσεις τουλάχιστον διπλάσιες σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες σε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη. Διατήρησαν την υψηλή απόδοση δαπανώντας λιγότερα σε R&D σε σχέση με τον μέσο όρο  των υπόλοιπων εταιρειών του κλάδου τους ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

Οι παραπάνω ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες παρουσιάζουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:

 • Εναρμόνιση στρατηγικών: Το 77% των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών δηλώνουν ότι η στρατηγική καινοτομίας είναι σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένη με την επιχειρηματική τους στρατηγική.
 • Κουλτούρα: Το 71% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους αύξησαν τα έσοδά τους ταχύτερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους δήλωσαν επίσης ότι η εταιρική τους κουλτούρα είναι σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένη με τη στρατηγική καινοτομίας .
 • Ηγεσία: Το 78% των εταιρειών που ανέφεραν υψηλότερη ανάπτυξη στον κλάδο τους, δήλωσαν ότι η διοικητική τους ομάδα ασχολείται σε μεγάλο βαθμό ή πολύ στενά με το R&Dκαι τη στρατηγική καινοτομίας.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η λίστα αντανακλά τη διαρκή και ταχύτατη άνοδο των εταιρειών που έχουν έδρα την Κίνα –από 3% στον πρώτο δείκτη των εταιρειών με υψηλή απόδοση καινοτομίας το 2007 σε 17% το 2017. Η Ευρώπη, σημείωσε σημαντική άνοδο από 18% το 2007 σε 30% το 2017. Ο αριθμός των εταιρειών που διακρίθηκαν για την υψηλή απόδοση καινοτομίας στη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία μειώθηκε κατά 45% και 8% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο κλάδου, ο αριθμός των εταιρειών με υψηλή απόδοση καινοτομίας σημείωσε άνοδο μεταξύ 2007 και 2017 στους κλάδους τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικών αγαθών, υγείας, βιομηχανίας, αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροναυπηγικής και αμυντικών συστημάτων, ενώ μείωση κατέγραψαν οι κλάδοι χημικών και ενέργειας, πληροφορικής και ηλεκτρονικής και λογισμικού και ίντερνετ.

Πάνω από 1.000 εταιρείες εξετάσθηκαν για τις τρεις πενταετίες που έληξαν το 2007, το 2012 και το 2017. Μόνο δύο εξ αυτών διακρίθηκαν για την επίτευξη υψηλής απόδοσης καινοτομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 15ετίας: η Apple και η Stanley Black & Decker.

Σύμφωνα με τον Barry Jaruzelski, Principal της Strategy& στην PwC US:

«Η επιτυχία αυτών των εταιρειών επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ένα διαχρονικό εύρημα της μελέτης μας: δεν υφίσταται μακροπρόθεσμος συσχετισμός μεταξύ του μεγέθους της δαπάνης για καινοτομία και της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης. Αντίθετα, αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούν οι εταιρείες τα χρήματα αυτά και τους υπόλοιπους πόρους που διαθέτουν, καθώς και η ποιότητα των στελεχών τους, των διαδικασιών τους και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που εκπληρώνουν ανάγκες των πελατών που δεν έχουν ακόμη εκφραστεί».

Global Innovation 1000

Η μελέτη Global Innovation 1000 της Strategy& αναλύει τη δαπάνη των 1000 εισηγμένων εταιρειών με τη μεγαλύτερη δαπάνη σε R&Dκαι διεξήχθη φέτος για 14η χρονιά. Μερικά ακόμη ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

 • Η Amazon διατήρησε την πρώτη θέση της λίστας Global Innovation 1000 ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη δαπάνη σε Ε&Α για δεύτερη συνεχή χρονιά. Οι Sanofi και Siemens ανέκτησαν μια θέση στην πρώτη εικοσάδα.
 • Η Apple επέστρεψε στην κορυφή ως η πιο καινοτόμα εταιρεία στον πλανήτη εκτοπίζοντας την Alphabet, ενώ η Netflix κατέκτησε για πρώτη φορά μια θέση μεταξύ των 10 πιο καινοτόμων εταιρειών, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ηγέτες και υπευθύνους Ε&Α.
 • Ο κλάδος καταναλωτικών αγαθών ξεπέρασε τον κλάδο λογισμικού & ίντερνετ για πρώτη φορά στην πενταετία, καταγράφοντας την ταχύτερη ετήσια αύξηση της δαπάνης Ε&Α (26% έναντι 20,6%)
 • Έως το 2020, ο κλάδος υγείας αναμένεται να αναδειχθεί ως ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δαπάνη Ε&Α.
 • Το 2018 οι κλάδοι πληροφορικής & ηλεκτρονικής, υγείας και αυτοκινητοβιομηχανίας αντιπροσωπεύουν συνολικά το 60% της παγκόσμιας εταιρικής δαπάνης σε Ε&Α.
 • Η Κίνα και η Ευρώπη ενίσχυσαν την παρουσία τους στη λίστα των 1000 κορυφαίων εταιρειών, ενώ αντίθετα ο αριθμός των εταιρειών από τη Βόρεια Αμερική (-5%) και την Ιαπωνία (-6%) μειώθηκε.

Σημειώσεις

 1. Η μελέτη καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι διαθέσιμες στο ακόλουθο link
 2. Η ανάλυση της απόδοσης των επενδύσεων σε καινοτομία και η διάκριση των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006 και από αυτήν προέκυψαν 94 εταιρείες που πληρούσαν αυτά τα κριτήρια, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2007 ήταν 118. Για τους σκοπούς της φετινής μελέτης, πραγματοποιήσαμε σύγκριση της λίστας αυτής μεταξύ των ετών 2007, 2012 και 2017, για να δημιουργήσουμε ένα 15ετή ορίζοντα μελέτης της αποδοτικότητας των επενδύσεων καινοτομίας (κάθε λίστα αντλεί στοιχεία από τα προηγούμενα πέντε έτη). Μόνο δύο εταιρείες διακρίθηκαν για τη σταθερά υψηλή απόδοση των επενδύσεων τους σε καινοτομία καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω 15ετίας: Η Stanley Black & Decker και η Apple.
 3. Οι εταιρείες που διακρίθηκαν για την υψηλή απόδοση των επενδύσεών τους σε καινοτομία έχουν τα ακόλουθα 6 χαρακτηριστικά: 1. Συνδέουν στενά τη στρατηγική καινοτομίας με την επιχειρηματική τους στρατηγική. 2. Διαμορφώνουν μια εταιρική κουλτούρα που προάγει την καινοτομία. 3. Η διοίκησή τους συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα καινοτομίας. 4. Βασίζουν την καινοτομία σε γνώσεις που αποκτούν απευθείας από τους τελικούς χρήστες. 5. Παρακολουθούν στενά και ελέγχουν την επιλογή των έργων από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας καινοτομίας. 6. Αριστεύουν σε όλα τα προηγούμενα πέντε χαρακτηριστικά και έχουν καταφέρει να τα ενσωματώσουν ώστε να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες τους και να μετασχηματίσουν την αγορά τους.
 4. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2012, σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες με υψηλή απόδοση καινοτομίας κατέγραψαν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του δείκτη Global Innovation 1000 της Strategy& για το 2018, υποδεικνύοντας ότι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης ύφεσης, οι εταιρείες αυτές ανέκαμψαν ταχύτερα και επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
 5. Οι δέκα πιο καινοτόμες εταιρείες σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ηγέτες και υπεύθυνους Ε&Α είναι: 1. Apple 2. Amazon 3. Alphabet 4. Microsoft 5. Tesla 6. Samsung 7. Facebook 8.General Electric 9.Intel 10. Netflix.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here