Στα 167,2 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +111,9% ή κατά +188,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2021.

  • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν προγραμματισμένη για τις 7 Σεπτεμβρίου. Η Διοίκηση του ΟΠΑΠ έσπευσε ωστόσο να ανακοινώσει τη θεαματική αύξηση τζίρου και κερδοφορίας επειδή  η μητρική εταιρεία Allwyn International (πρώην Sazka) του Karel Komárek  έχει ανοίξει λογαριασμούς με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με το εγχείρημα της εισαγωγής της στο ΝYSE μέσω Cohn Robbins Holdings Corp., του SPAC, που ίδρυσαν ο Clifton Robbins και ο Gary Cohn, ο πρώην πρόεδρος – CΟO της Goldman Sachs και πρώην οικονομικός σύμβουλος του Donald Trump.

Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έδωσε το «πράσινο φως» και μέσα στον Σεπτέμβριο θα δοθούν οι εγκρίσεις για τη συγχώνευση, οι διαδικασίες εισαγωγής επιταχύνονται γι’ αυτό και η διοίκηση του ΟΠΑΠ επέσπευσε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά το β’ τρίμηνο του 2022 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 79,0 εκατ.€ αυξημένα κατά +12,4% (β’ τρίμηνο ’21: 70,3 εκατ ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του α΄ εξαμήνου 2022 ανήλθαν στα 899,3 εκατ. ευρώ έναντι 570,1 εκατ. το α’ εξάμηνο 2021, καταγράφοντας άνοδο κατά +57,7% ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων του ομίλου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική.

Τα GGR στο β’  τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 442,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή απόδοση των retail δραστηριοτήτων της εταιρείας (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το β’ τρίμηνο 2021 λόγω των lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online.

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’  εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά +64,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 370,2 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2021: 225,1 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το β’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε 181,2 εκατ. ευρώ (από 161,7 εκατ το β’ τρίμηνο 2021) αυξημένο κατά +12,0%.