Η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται μετά την πρώτη διετία από την αρχή της πανδημίας και η αναπόφευκτη αναγκαιότητα προσαρμογής των καναλιών και του περιεχομένου προώθησης των τουριστικών προορισμών, αποτέλεσε το αντικείμενο μιας διευρυμένης μελέτης της Horwath HTL, της πλέον αναγνωρισμένης εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τουρισμό η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΣΟΛ Crowe. 

Η υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές τάσεις στον τουρισμό παγκοσμίως. Ο αντίκτυπος των περιοριστικών εθνικών μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή τα τελευταία δύο χρόνια όπως και η ίδια η διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές την καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα τον τομέα της φιλοξενίας.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να αναδείξει την προσαρμοστικότητα που θα πρέπει να έχουν τόσο οι καταναλωτές ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, όσο και οι ίδιοι οι προορισμοί έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τον τουρισμό. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αναφέρεται:

  • Στην εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών και συμπεριφορών των καταναλωτών καθώς η υγεία, η ασφάλεια και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την διατήρηση τους είναι πλέον βασική προτεραιότητα των ταξιδιωτών 
  • Στις συνέπειες που έχει η πανδημία στις δαπάνες που αφορούν τον τουρισμό, καθώς όσο μεγαλώνει η ανεργία λόγω πανδημίας τόσο μειώνεται η δαπάνη για υπηρεσίες αναψυχής 
  • Στο πως έχουν διαμορφωθεί οι τάσεις επιλογής προορισμών τα τελευταία χρόνια όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο «πράσινους προορισμούς», προορισμούς ιδανικούς για digital nomads. 

Το δεύτερο μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στον ελληνικό προορισμό, όπου τονίζεται η ανάγκη για ανασχεδιασμό του μίγματος εργαλείων και καναλιών προώθησης που χρησιμοποιεί για την προσέλκυση τουριστών, με γνώμονα πάντα την πλήρη ανάκαμψή του και την βελτίωση των αποτελεσμάτων του. Για κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία που αξιολογείται και επιλέγεται από τον κάθε προορισμό, είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών λόγω της πανδημίας και να σταθμίζεται η απαιτούμενη επένδυση με την απόδοση των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών. Η Horwath HTL Ελλάδας, απαντώντας στις ανάγκες του ελληνικού προορισμού, έχει δημιουργήσει μία σειρά από καίρια ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο κάθε προορισμός κατά τη διαδικασία αξιολόγησής και πριν την τελική επιλογή των εργαλείων προώθησής του. 

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της τεχνολογίας και στα οφέλη της για τον τουρισμό. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει δημιουργήσει νέες γέφυρες επικοινωνίας με τον καταναλωτή και επιπλέον έχει δώσει τη δυνατότητα ελέγχου της αποδοτικότητας των διαφόρων εργαλείων που επιλέγει ο κάθε προορισμός, βοηθώντας των έτσι να διαθέσει κατάλληλα τους πόρους του. 

Σύμφωνα με τον κ. Ξενοφών Πετρόπουλο, Διευθυντή Ελλάδος της Horwath HTL και των Υπηρεσιών HTL της ΣΟΛ Crowe, «Η καταναλωτική συμπεριφορά έχει πλέον νέες συνήθειες και έθιμα που μπορεί να γίνουν μέρος της ζωής μας επ’ αόριστο. Αν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα ή όχι εξαρτάται από το πώς την ορίζουμε πλέον. Με την ίδια λογική, οι προορισμοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν και συνεπώς θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν άμεσα τον σχεδιασμό, τα εργαλεία, τον τρόπο και τον τόπο προσέγγισης των κοινών στόχων τους». 

Περισσότερα για την μελέτη «Τι διαμορφώνει το μέλλον του τουρισμού» μπορείτε να δείτε εδώ.