Η ενέργεια από τη διαχείριση απορριμμάτων αναφέρεται στη μετατροπή των απορριμμάτων όπως τα στερεά, τα γεωργικά και τα βιομηχανικά απόβλητα σε Ενέργεια.

Αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή καυσίμου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορες τεχνολογίες όπως

 • αποτέφρωση,
 • αεριοποίηση
 • πυρόλυση.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο ρυθμός παραγωγής απορριμμάτων επιταχύνεται διαρκώς.

Το 2020, ο πλανήτης μας εκτιμήθηκε ότι θα παράγει 2,24 δισεκατομμύρια τόνους στερεών αποβλήτων, που αντιστοιχεί σε αποτύπωμα 0,79 κιλών ανά άτομο την ημέρα.

Με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού και την αστικοποίηση, η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 73% από τα επίπεδα του 2020 σε 3,88 δισεκατομμύρια τόνους το 2050.

Η ενέργεια από τη διαχείριση απορριμμάτων θεωρείται ως ένας βιώσιμος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων με παράλληλη παραγωγή ενέργειας.

Μειώνει την ποσότητα των απορριμμάτων στις χωματερές και παρέχει εναλλακτική ενέργεια στα ορυκτά καύσιμα. Αυτή η ενέργεια ταξινομείται ως ανανεώσιμη ενέργεια.

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά όπως:

 • Μείωση των απορριμμάτων υγειονομικής ταφής που συμβάλλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Ενεργειακή διαφοροποίηση καθώς η ενέργεια από τη διαχείριση απορριμμάτων παρέχει μια εναλλακτική πηγή ενέργειας στα ορυκτά καύσιμα.
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας ως ένας νέος κλάδος που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε λειτουργίες, διαχείριση και συντήρηση.


Υπάρχουν ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτήν την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του υψηλού κόστους εφαρμογής.

Επομένως, είναι σημαντικό οι εγκαταστάσεις να διαθέτουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.

Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Veolia με έδρα τη Γαλλία, η οποία έχει επενδύσει πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη ενέργειας από απόβλητα και EDF.

Η EDF μετατρέπει τα απόβλητα σε αέριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτές οι επενδύσεις καταδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία των πρακτικών βιώσιμων αποβλήτων.

Μια έκθεση από το Markets and Markets υποδηλώνει ότι η αγορά αποβλήτων σε ενέργεια αναμένεται να αυξηθεί από 423 δισεκατομμύρια ΗΠΑ το 2021 σε 543 δισεκατομμύρια ΗΠΑ έως το 2026, ένα CAGR 5,1%, καθώς οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αυξάνονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης και της εκβιομηχάνισης.

Στην Ελλάδα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων για τη βελτίωση του συστήματος.

Η ελληνική κυβέρνηση ψήφισε ειδικό νόμο που επιβάλλει τη χωριστή συλλογή απορριμμάτων έως το 2023, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων στις χωματερές και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.

 • Το Νέο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΣΔΑΑ) εισήχθη και θεσπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ 185/Α/29-09-2020) με περίοδο εφαρμογής μεταξύ 2020 και 2030.

Το νέο NWMP στοχεύει στην υιοθέτηση των κατάλληλων στρατηγικών κατευθύνσεων ώστε η εθνική πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων να υλοποιείται μέσα από ένα συνεκτικό δίκτυο σχεδίων, προγραμμάτων, δράσεων και έργων και να επιτυγχάνονται οι καθορισμένοι στόχοι.

Η Sirec Energy βλέπει αυτό ως μια ευκαιρία να συμμετάσχει επενδύοντας σε έργα που στοχεύουν στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα και έχει εντοπίσει συγκεκριμένα έργα που επιθυμούν να επενδύσουν εντός του τρέχοντος έτους.

Ο Διονύσης Αλισανδράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Sirec Energy, σχολίασε:

Διονύσης Αλισανδράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Sirec Energy
 • «Οι επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα αποτελούν σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας με τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης.
 • Η Sirec Energy θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της χώρας να ελαχιστοποιήσει τα απόβλητα επενδύοντας σε τέτοια έργα.
  Έχουμε συναρπαστικά έργα στα σκαριά και θα χρησιμοποιήσουμε τους κατάλληλους πόρους για να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας με επιτυχία».

 Sirec Energy Capital Partners

Η Sirec Energy είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, η οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αειφόρων Επενδύσεων (EUSIF) με περιουσιακά στοιχεία 70 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση και επικεντρώνεται στην επένδυση σε έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Από την ίδρυσή της το 2019, η ομάδα έχει διαχειριστεί έργα άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ στην ενεργειακή απόδοση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ