Ώρα για σαμπάνιες στην Φραγκοκκλησιάς 3α, στο Μαρούσι, στην έδρα της Deloitte Greece (*)…

Ο λόγος;

Η ανάδειξη του team ως του κορυφαίου χρηματοοικονομικού συμβούλου συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ελληνική αγορά σε ότι αφορά τις συναλλαγές, που “κλείστηκαν” το 2021.

Η εταιρεία πραγματοποίησε 8 συμφωνίες αξίας-σχεδόν- 1,5 δισ.€ επίδοση που την έφερε στην πρώτη θέση μεταξύ και των τεσσάρων μεγάλων του κλάδου.

Η bigger των big4.

Για την ομάδα των Δημήτρη Κουτσόπουλου, Μάνου Πηλίδη, Μιχαήλ Καραβά η επιτυχία του 2021 αποτελεί αδιαμφισβήτητα  το “κλειδί” για την ανάληψη περισσότερων συναλλαγών, καθώς αναμένεται πως οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων οι στρατηγικές συνεργασίες σε κλάδους όπως η ενέργεια-ΑΠΕ, οι υποδομές, τηλεπικοινωνιών κ.α. θα διαμορφώσουν ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον.

 (*) www2.deloitte.com, για αναλυτικά στοιχεία.