Στις 186 μονάδες παρέμεινε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 4ο τρίμηνο του 2019, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε  δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 16/12/2019 – 03/01/2020.  

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) παρουσίασε στασιμότητα στις 186 μονάδες. Η διαμόρφωση του δείκτη στο ίδιο ύψος με το προηγούμενο τρίμηνο αποδίδεται στην σταθεροποίηση της αισιοδοξίας μεταξύ των  CEOs σε υψηλό επίπεδο με παράλληλη ωστόσο εμφάνιση γεγονότων έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που είναι σε εξέλιξη και αξιολογούνται προς το παρόν ότι θα έχουν μικρής έντασης αρνητική επίδραση στην Ελληνική οικονομία. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μικρή βελτίωση του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες ενώ αντίθετα κάμψη στις μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) καθώς και ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) σημείωσαν οριακή άνοδο κατά μία μονάδα έναντι του προηγούμενου τριμήνου.   

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 4ο τρίμηνο του 2019: 

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε άνοδο στις 267 μονάδες έναντι 264 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, διαμορφώθηκε σε 77%. Πολύ πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 89% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά αυξήθηκε στις 263 μονάδες έναντι 254 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 94%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι αυξημένο σε 97%.

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε οριακή κάμψη στις 199 μονάδες έναντι 201 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 42%, ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρέμεινε στάσιμος στις 222 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 72%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 77% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε κάμψη στις 135 μονάδες έναντι 137 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 60%, ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε μικρή άνοδο στις 180 μονάδες έναντι 178 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 84%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 86%.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε άνοδο στις 148 μονάδες έναντι 138 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 46%, ποσοστό που αυξάνεται σε 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε μικρή μείωση στις 166 μονάδες έναντι 169 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 52%, ποσοστό που αυξάνεται σε 60% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε κάμψη στις 123 μονάδες έναντι 126 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 50%, ποσοστό το οποίο ανήλθε σε 60% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε πτώση στις 162 μονάδες έναντι 169 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά διαμορφώθηκε σε 53%, ποσοστό που αυξάνεται σε 69% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 62% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για το φορολογικό νομοσχέδιο και την επίδραση του στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας. Το 52% των CEOs δίνει θετική απάντηση ότι το φορολογικό νομοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζει την αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας ποσοστό που αυξάνεται σε 60% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχει ωστόσο και ένα αξιόλογο ποσοστό των CEOs (44%) που εκφράζει τις αμφιβολίες του δηλώνοντας ότι από το συνολικό φορολογικό πλαίσιο ένα μέρος μόνο υπηρετεί την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα ένα μικρό ποσοστό των CEOs το 4% θεωρεί ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση υποστήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής. Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για τις εντάσεις που προκλήθηκαν μεταξύ χωρών της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προέκυψαν από την εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων της γεωγραφικής ζώνης. Επτά στους δέκα CEOs πιστεύουν ότι τα γεγονότα αυτά θα έχουν μακροπρόθεσμα αρνητική επίδραση στην Ελληνική Οικονομία αλλά μικρής έντασης. Μόνο το 11% των CEOs δηλώνει σαφώς ότι τα αποτελέσματα των εντάσεων στην περιοχή θα έχουν πολύ αρνητική επίδραση την Ελληνική Οικονομία. Ωστόσο δύο στους δέκα CEOs θεωρούν ότι οι εντάσεις αυτές δεν θα έχουν καμία επίδραση στην οικονομία.     

 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ 

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 4ο τρίμηνο του 2019 παρέμεινε στάσιμος στις 186 μονάδες μετά από την έντονα ανοδική τάση των προηγούμενων τριμήνων. Η εξέλιξη του  δείκτη εκφράζει την διατήρηση μεταξύ των CEOs των αισιόδοξων προσδοκιών για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας. Οι CEOs είναι πεπεισμένοι ότι η Ελληνική οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και υποστηρίζεται θετικά από νομοθετικές παρεμβάσεις όπως το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το οικονομικό κλίμα και η εικόνα της χώρας διεθνώς έχουν βελτιωθεί σημαντικά, παρά την εμφάνιση στον ορίζοντα περιφερειακών εντάσεων με αιχμή ενεργειακά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, τα οποία ωστόσο αξιολογούνται ότι θα έχουν μικρή αρνητική επίδραση και δεν θα ανακόψουν την αναπτυξιακή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ