Επίσημη απάντηση εξέδωσε σήμερα η διοίκηση της Creta Farms (πλευρά Μάνου Δομαζάκη) σχετικά με τις αξιώσεις του έταιρου μετόχου, Κωνσταντίνου (Τάκη) Δομαζάκη, με αφορμή και την ολοκλήρωση του ελέγχου της PwC.

Όπως προκύπτει, εντοπίστηκε η ροή των 11,6 εκατ. ευρώ που ισχυρίζεται ο Τάκης Δομαζάκης, ωστόσο αναφέρεται ότι δεν επιβεβαιώνεται κάποια υποχρέωση της εταιρείας απέναντί του. Σε κάθε περίπτωση στην αυριανή συνέλευση αναμένεται κορύφωση της αντιπαράθεσης και πιθανόν και περισσότερες λεπτομέρειες για την ροή κεφαλαίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Creta Farms έχει ως εξής:

«Από τις 2/4/2019 ο κ. Κ. Δομαζάκης είχε προβάλει αξιώσεις κατά της Εταιρείας ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αφορούσαν ταμειακές διευκολύνσεις από τον ίδιο προς την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα 2005 – 2006.

Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα η Εταιρεία γνωστοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την τελική έκθεση από τον διενεργηθέντα έλεγχο από την PWC σχετικά με τα ανωτέρω.

Από την έκθεση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Εντοπίστηκε η ροή του χρήματος επί του συνόλου του ποσού των 11,6 εκατ. ευρώ.
  • Από τις χρηματοοικονομικές αυτές ροές δεν επιβεβαιώθηκε καμιά υποχρέωση της Εταιρείας προς τον κ. Κ. Δομαζάκη.
  • Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί και ενστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τους ισχυρισμούς του κ. Κ. Δομαζάκη για τις μετά 13 χρόνια απαιτήσεις του από την Εταιρεία ύψους 11,6 εκατ. ευρώ.
  • Αποδείχθηκε ότι 3 εκατ. Ευρώ από το συνολικό ποσό των δήθεν απαιτήσεων του, αφορά προσωπικό του δάνειο, στο οποίο φυσικά, ουδόλως εμπλέκεται η Creta Farms.
  • Η Εταιρεία από την πρώτη στιγμή της προβολής των φερόμενων μέχρι σήμερα απαιτήσεων του κ. Κ. Δομαζάκη έπραξε τα δέοντα, ώστε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό και να προασπίσει τη φήμη της, με τον πλέον αξιόπιστο και εμπεριστατωμένο τρόπο«.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here