Κεφάλαια ύψους €100.000.000 εκατ. συγκέντρωσε μέσω της έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου η Costamare.

Σύμφωνα με την Costamare Participations, οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (€3.100.000) περίπου και μείωσαν αντιστοίχως τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.05.2021. Τα αντληθέντα κεφάλαια κατατέθηκαν και θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ έως την πλήρη διάθεσή τους.

Από τα εν λόγω κεφάλαια το ποσό των €85,6 εκατ. διατέθηκε για την αγορά των μετοχών των πλοιοκτητριών εταιρειών Adele Shipping Co., Bastian Shipping Co. και Cadence Shipping Co.

Αναλυτικά, τα αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι την 02.06.2021 ως ακολούθως:

 

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως την πλήρη και οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here